​”Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmek Allah’a ve İslamiyet’e ihanettir”

Konya’da reklam panolarına asılan “Yahudi ve Hıristiyanları dost (veli) edinmeyin…” ayet-i kerimesi üzerinden İslam’ı hedef alanlara tepki gösteren Molla Enver Kılıçarslan, Allah’ın kelamına karşı çıkmanın kimsenin haddi olmadığını vurguladı.

Genel Başkanımız Molla Enver Kılıçarslan, Konya’da otobüs duraklarındaki reklam panolarına asılan “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost (veli) edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, O’da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.” Maide Suresinin 51’inci ayet-i kerimesi üzerinden İslam’ı hedef alanlara tepki gösterdi.

Kur’an-ı Kerim’in insanların değil Allah’ın bir kelamı olduğunu hatırlatan Kılıçarslan, imanın rükünlerinden birinin de Kur’an’a iman etmek olduğunu belirtti.

Kur’an-ı Kerimi kabul etmeyen, ona karşı olanların da Müslüman olmadığını vurgulayan Kılıçarslan, “Kur’an-ı Kerim dünyanın yaratılışından tutun da her konudan bahsetmiştir. Dünyada o kadar ilim ilerlemiş olmasına rağmen kimse Kur’an-ı Kerime bir itiraz dahi edememiştir. Kur’an-ı Kerim insanların değil Allah’ın bir kelamıdır.” dedi.

“Onlarla ticaret yapılabilir ancak muhabbet beslenemez”

Maide suresinin 51’inci ayet-i kerimesinde yer alan “dostluk” ifadesine değinen Kılıçarslan, “Dostluktan kasıt şudur; onlarla ticaret veya sulh olabilir. Ancak onlara karşı muhabbet besleyip fikirlerini kabul etmek küfürdür, delalettir. Bir başka ayet-i kerimede Allah, şöyle buyuruyor: Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah’ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, Andolsun ki, Allah’tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.” diye belirtti.

“Yahudiler Filistinlilere zulüm ediyorlar”

Müslümanlara en çok zulüm yapanların Yahudi ve Hıristiyanlar olduğuna işaret eden Kılıçarslan, “60 seneden beridir Yahudiler Filistinlilere zulüm ediyorlar. Amerika’nın, Fransa’nın, İngiltere’nin, bütün Yahudi ve Hıristiyanların gücüyle bu zulmü yapıyorlar. Dolayısıyla Yahudi ve Hıristiyanlar birbirlerine yakın, dostturlar. ‘Hıristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin…’ ayeti ise Allah’ın bir emridir. Kur’an’ı, Hazreti Muhammedi Peygamber olarak kabul etmeyenler, kıyameti, cennet ve cehennemi kabul etmeyenler bu ayetten nefret ediyorlar. Hatta her hareketlerinde, konuşmalarında Kur’an-ı Kerim ve İslam aleyhinde konuşuyorlar.” ifadelerini kullandı.

“Kesinlikle Yahudi ve Hıristiyanlarla dostluk kurulmaz”

Konuşmasının devamında Kılıçarslan, şunları söyledi: “Kur’an-ı Kerim dünyaya meydan okuyor. Eğer Kur’an-ı Kerimden bir şüphe duyuyorsanız o zaman ona benzer bir ayet getirin de görelim. Bütün profesör ve bilim adamlarınızı çağırın bir araya getirseniz dahi Kur’an-ı Kerimdeki bir ayeti getiremezsiniz. Ve bunu Kur’an-ı Kerim söylüyor. Yahudi ve Hıristiyanlarla dostluk hariç alışveriş ve sulh yapabiliriz. Onun dışında kesinlikle Yahudi ve Hıristiyanlarla dostluk kurulmaz. Dolayısıyla kâfirleri kendilerine dost kabul edenler hak yolu kaybedip delalete girmişlerdir.”

“Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmek Allah’a, İslamiyet’e ihanettir”

Kur’an-ı hazmetmeyenlerin Kur’an düşmanları olduğunu vurgulayan Kılıçarslan, “Solcular, komünistler düne kadar Rusya, Çin için ‘onlar bizim dostumuzdur’ diyorlardı. Şimdi ise Amerika’nın, siyonist terör rejiminin, Birleşmiş Milletlerin uşakları olmuşlar. Bu dahi en batıl düşüncenin bunların düşüncesi olduğuna delalet eder. O yüzden bizim dinimiz, kitabımız haktır. Resulullah’ın gösterdiği yol haktır. Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmek Allah’a, İslamiyet’e ihanettir. Kur’an’a, ayete karşı çıkanlar İslam, Kur’an düşmanlardır. Bunlar Kur’an’ı, Peygamberin şeriatını kabul etmeyenlerdir.” şeklinde konuştu.

Check Also

2024 Kurban Bayramı Mesajı

Hz. İbrahim’den (aleyhisselâm) bize miras kalan ulvi bir ibadet olan ve İslam’ın şiarlarından sayılan Kurban; …