AYM’nin Cinsiyet Değişikliğini Kolaylaştıran Kararına Tepki

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı, yapılan başvuru sonucunda, cinsiyet değişikliğinde “üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunmak” şartının iptaline karar vermişti.
AYM’nin cinsiyet değişikliğini kolaylaştıran bu kararına tepki gösteren Birliğimizin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şenlik, bu kararın ne insani ne de ahlaki olduğunu söyledi.
Şenlik, “Böyle bir karar ne insani ne de ahlakidir. İnsanoğlu fıtri olarak ya erkektir ya kadındır. Allah Teâlâ onu hangi cins üzerine yaratmışsa onunla iktifa etmesi lazım. Ona razı olması gerekir. ‘Beni kadın yarattı ama ben kendimi erkekleştireceğim.’ deyip, bir ameliyatla erkekleşmeye kalkışan kişi, Allah resulünün lanet ettikleri arasına giriyor. Allah, erkeklere benzemeye çalışan kadınlara ve kadınlara benzemeye çalışan erkeklere lanet etmiştir. Çünkü onlar fıtratı, insanın ahlaki temayülünü bozuyorlar. Fıtri olarak erkeğin kadına, kadının da erkeğe meyli vardır. Bunlar karıştığı zaman insanların bu temayülü de karışabilir. Bu itibarla bu fıtratı değiştirmek âlimlerce haramdır.” dedi.

“Uzman bir heyetin verdiği rapor sonucunda insan ameliyat olabilir”

Bazı durumlar karşısında cerrahi müdahale gerekebileceğini anlatan Şenlik, şunları söyledi:”Ancak yaratılıştan her iki cinsin organları da var, erkek veya kadın olduğu belli olmayan bir yaratılışta ise bu insanlar kendini bazen erkek bazen de kadın hissediyor. Bunların cerrahi ameliyatı mümkündür. Uzman bir heyetin verdiği rapor sonucunda, insanda erkeklik ve kadınlık hissi ne kadar fazla ise o tarafa hükmedilir ve o insan ameliyat olabilir. Erkeklik hissi fazlaysa kendini erkek yapar, kadınlık hissi fazlaysa kadın olur. Ondan sonra kadın gibi örtü altına girecek, tesettüre başlayacaktır. Sesi erkek sesine benziyor ve kadınlık uzvu varsa bu erkektir. Kadınlar gibi hareket ediyorsa bu belirtilerle de onun kadın olduğuna hükmedilebilir. Ancak günümüzde tıbbi durumlar daha önemlidir. Çünkü insan bilimsel gerçeklere karşı değildir. Bunun rahatlıkla öğrenilmesi mümkünse mutlaka buna başvurup, bununla hükmedilmesi gerekiyor.”

“Bunu yasalaştırma, fıtrata karşı gelmektir”

AYM’nin verdiği kararın, zaruret durumu olmadan keyfi olarak bir kişinin kendini erkekleştirmesi veya kadınlaştırmasını kolaylaştırdığını dile getiren Şenlik, “Bu durum haramdır, ahlaki değildir. Böyle olan insanlar kendini rezil ediyor. Bir cerrahi ameliyat yapsalar, erkeklik veya kadınlık uzvunu değiştirseler dahi ruhunu değiştiremezler. Onun ruhunda kadınlık varsa kadındır, erkeklik varsa erkektir. Fıtrata ters bir şeydir, bu fıtratı değiştiren Allah’ın laneti altındadır. Bunu yasalaştırma, kişinin fıtratını değiştirmek, fıtrata karşı gelmek, insanların ahlakını bozmaktır. İnsanın izzeti ve onuruyla oynamaktır.” ifadelerini kullandı.

“Beşerî kanunlarla fıtratı, Allah’ın hükmünü değiştiremezler”

İslam âlimlerinin bu gibi durumlara karşı tepki göstermeleri gerektiğini vurgulayan Şenlik, “Hükümetler, mahkemeler bir karar alırken, yasa yaparken, mahkemeler bu yasaları uygularken bu hususlara dikkat etmeleri lazım. Onlar beşerî kanunlarla fıtratı, Allah’ın hükmünü değiştiremezler. Bu Allah’ın hükmüdür. Allah böyle hükmetmiş, sen onu değiştiremezsin. Buna karışmak Allah’ın hükmüne karşı gelmektir. Buna dikkat etmeleri lazım. Böyle şeyler varsa derhal bundan dönmeleri gerekir. Âlimlerin de bu hususta uyanmaları gerekiyor. Kadın ve erkekler hukukta eşittirler, fıtratta değil. Kadın erkek gibi olsa çocuk doğuramaz, çocuk besleyemez. Çünkü onda annelik şefkati olması gerekiyor. O yüzden ince ve narin yaratılmıştır kadın. Hakeza, kadın erkek gibi haşin olsa olmaz, erkek de kadın gibi olsa olmaz. Bu, fıtratı zorlamak, Allah’ın kanununa karşı gelmektir. Bu Allah’ın sünnetidir, sen Allah’ın getirdiği kanunlarda bir değişiklik bulamazsın. Değiştirmek mümkün olmadığı gibi bunu onun yerine, onu bunun yerine koymak da mümkün değildir.” şeklinde konuştu.

Check Also

2024 Kurban Bayramı Mesajı

Hz. İbrahim’den (aleyhisselâm) bize miras kalan ulvi bir ibadet olan ve İslam’ın şiarlarından sayılan Kurban; …