BİZ KİMİZ

MOLLA ENVER KILIÇASLAN
GENEL BAŞKAN
MOLLA ABDURRAHMAN ÖZEKİNCİ
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
MOLLA BEŞİR ŞİMŞEK
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
SUAT YAŞASIN
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
MOLLA MUHAMMED ÖZER
GENEL SEKRETER
MOLLA SAHAP KORKUTATA
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MOLLA ABDULKUDDUS YALÇIN
YÖNETİM KURULU UYESİ
MOLLA ALİ ALTUN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MOLLA REMZİ UÇAR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

FAALİYET ALANI


Âlimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema)
, merkezi Diyarbakır’da bulunan ve Türkiye’nin birçok ilinde İslami ilimler ve sosyal komisyonlarıyla faaliyet yürüten bir kurumdur. Özellikle bölgemizde yüzyıllardır devam eden medrese geleneğine sahip çıkmak ve ilmi kurumlarımızın daha düzenli şekilde devamlığını sağlamak amacıyla kurulan Birliğimiz; İslami ilimler ve ictimai konularda ifrat ve tefritten uzak, İslam kültür külliyatını öğretmek, bu ilimler ışığında talebe yetiştirip, Müslümanları aydınlatmak amacıyla kurulmuştur. Özellikle medreselerle ilgili ilmi çalışmalar yaparak faaliyetlerini yürüten İttihad-ul Ulema, topluma önderlik yapan, halkla iç içe olan örf ve adetlerini göz önünde bulunduran Âlim ve Âlimeler yetiştirmeyi hedefliyor.

Ayriyeten bölgemizde çeşitli sebeplerden dolayı ihmal edilen kız medreselerini topluma kazandırmak ve bayanların daha eğitimli olmalarını sağlamak için birçok il ve ilçemizde bayan medreselerine özellikle yer vermenin halkımız için elzem olduğu kanaatine vardık. Müslüman toplumun inşası için Âlim ve Âlimelerin üstlenmesi gereken sorumlulukların layıkıyla yerine getirilmesi temel hedeflerimiz arasındadır. Bu bakımdan medreselerimizde yetişen talebelerimiz bu bilinç ve şuur ile yetiştiriliyor.

İslami ilim ile vakıayı birleştirmek, hayatı ilim ile aydınlatmak, âlimlerin ilmi sahada olduğu gibi sosyal ve siyasal sahada da etkin ve söz sahibi olmasını sağlamak ve bütün toplumu ilimden faydalandırmak. 


MEDRESELER 
Uzun yıllardır farklı isimlerle medreseler üzerinden ilmi çalışmalarını yürüten kurumumuz, Türkiye’nin birçok ilinde faal olan medreselerimizi İttihad-ul Ulema çatısı altında toplayarak ilmi çalışmalarına, daha düzenli ve programlı şekilde devam etmektedir. Medreselerimizde okuyan binlerce erkek ve bayan talebelerimiz donanımlı müderrislerden aldıkları dersler ile hem ilmi hem de kültürel alanda topluma rehberlik yapmak için yetiştiriliyorlar. Ayrıca gündüzlü bayan ve erkek talebeler için açmış olduğumuz medreselerimizde de İslami eğitimlerimizi sürdürmekteyiz. İttihad-ul Ulemaolarak bünyemizde bulunan kız ve erkek medreselerinin belirli periyotlar içerisinde düzenlediği “İcazet” merasimlerinde yüzlerce talebemiz ilimlerini tamamlayarak “Mücaz” oldular. 
Medreselerimizde Okutulan İlimler;

  • 1-Kuran-ı Kerim
  • 2-Tefsir
  • 3-Hadis
  • 4-Akaid
  • 5-Fıkıh
  • 6-Muamelat
  • 7-İslam Tarihi
  • 8-Usul Dersleri
  • 9-Arapça Dilbilgisi Sarf-Nahiv-Belagat-Pratik Arapça
  • 10-İslami Davet Metodu

Dört yıllık devam eden ilmi süreçle birlikte “İcazet” seviyesine ulaşan öğrencilerimiz için; ilk yılı hazırlık olmak üzere Tefsir, Hadis, Akâid, Fıkıh, Usul Dersleri ve İslam Tarihi alanlarında İhtisas çalışmamız bulunmaktadır. Bununla birlikte Âlimler ve Medreseler Birliği yıllardır yurt dışında okumalarına imkân sağladığı talebeleriyle ilgili çalışmalarına da devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye’deki medreselerde ilimlerini tamamlayıp istedikleri alanda uzmanlaşmak isteyen talebelerini, İslam ülkelerinde Üniversite okumaları için kendilerine olanak sağlıyor.

HAFIZLIK KURSLARI

Âlimler ve Medreseler Birliği çatısı altında medreselerimizle birlikte ayriyeten faaliyet yürüten Hafızlık Kurslarımızda bulunmaktadır. Bu kurslarımızda talebelerine Tecvit ve Tashih-i Huruf’u öğrettikten sonra hafızlık yaptırmaktadır.

Bu alanda eğitim gören onlarca kız-erkek talebemiz hafızlık icazeti aldı. Ayrıca bölgemizde çeşitli sebeplerden dolayı ihmal edilen Tecvit ve Tashih-i Huruf eğitimimiz medreselerimizde aralıksız olarak devam etmektedir. Âlimler ve Medreseler Birliği’nin etkinlik alanı sadece Medreselerle sınırlı kalmayıp farklı sosyal alanlarda da çalışmaları düzenli bir şekilde devam etmektedir.