DİYARBAKIR’DA DUA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’de yaşanan büyük yıkımlar sonucu 50 bini aşkın insan vefat etti, onbinlerce insan yaralandı.

Yaşanan bu büyük acı karşısında İTTİHADUL ULEMA’nın yönetim kurulu üyeleri de deprem bölgelerinde depremzedelerle bir araya geldi, halka sabır ve metanet tesellilerinde bulundu.

İTTİHADUL ULEMA, yaşanan afetler karşısında bugün başta deprem bölgeleri olmak üzere birçok ilde toplu dua, istiğfar ve gıyabi cenaze namazı programları düzenledi.

Programın Diyarbakır’daki adresi ise merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı (Park Orman) oldu.

Müslümanlar, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden seccadeleriyle geldikleri parkta önce depremde vefat edenler için okunan Yasin-i Şerif’i dinledi.

Ardından İTTİHADUL ULEMA üyesi Molla Abdulkuddüs Yalçın’ın imamlığında önce öğle namazı, ardından gıyabi cenaze namazı eda edildi.

Müslümanlar gözyaşlarıyla dua ve niyazda bulundu

Kılınan namazların Yalçın’ın Hoca’nın okuduğu duaya Müslümanlar hep birlikte iştirak ederek “amin” dedi. Okunan dua sırasında bazı kişilerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Yalçın Hoca, okuduğu duada şu niyazlarda bulundu:

“Ey kendisine sığınıp dua edenlerin dualarına icabet eden! Burada toplanmış, ellerimizi semaya açmış, sonsuz merhametine sığınarak senden istiyoruz. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi!….

Ey tövbe edenleri çok seven ve tövbeleri kabul eden Allah’ım!

Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfar ediyoruz, kabul buyur Ya Rabbi! Gazabından merhametine, azabindan affina sığınıyoruz. Bizi günahlarımız yüzünden cezalandırma ilâhî!…

Ey affetmeyi seven, affedici olan Rabbimiz! Yâ Erhame’r-rahimin!

Senden başka sığınağımız yok. Rahmetine güvenip mağfiretini umarak sana yalvarıyoruz. sana yakarıyoruz. Depremde vefat eden bütün kardeşlerimizi, bizleri ve bütün geçmişlerimizi bağışla Allah’ım!

İsm-i azamın hürmetine, hidayet rehberi kıldığın Kur’an-ı azimüşşân hürmetine, Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, günahsız. yavrularımız, beli bükülmüş ihtiyarlarımız hürmetine, duası kabul olan kulların hürmetine bizleri affeyle Yâ Rabbi.

Ey Rabbimiz! biz nefsimize zulmettik, sen bizi bağışla, bizlere merhamet et. Eğer sen bize merhamet edip bağışlamazsan muhakkak biz hüsrana uğrayanlardan ve helak olanlardan oluruz.

Ey her şeye gücü yeten ve her şeye hükmeden Rabbimiz! Musa aleyhisselam in: <> dediği gibi biz de senden niyaz ediyor ve diyoruz ki; içimizdeki isyankârlar, günahta ileriye gidip haddi aşanlar, ahiretin hesabını yapmadan kul hakkına girenler ve her türlü zulmü işleyenler yüzünden bizi helak etme ya Rabbi! Onlara da hidayet nasip et. Bizlere de kötülükleri engelleyebilecek imkan ve güç ver.

Ey zamanın, mekânın, mülk ve melekûtun yegâne sahibi olan Rabbimiz! Karşı karşıya bulunduğumuz bu büyük depremi senin imtihanından ayrı düşünmüyor, maddi sebep ve hikmetlerinin yanısıra manevi sebep ve hikmetlerinin de olduğu bilinciyle bunu bir ikaz ve uyarı olarak kabul ediyoruz. Gereği gibi ibret almayı ve gerekli dersi çıkarmayı nasip eyle. Ey Kainatı ve bütün mevcudatı yoktan var eden Yüce Mevlamız!

Dileseydin elbet bizim de canımızı ve elimizdeki malı da alırdın. Ama bazılarımızın hayatta kalmasını murad ettin, bunu bir fırsat olarak değerlendirmeyi ve sana yönelik hakkıyla kulluk etmeyi nasip eyle. Bu büyük afeti ıslaha ve hidayete vesile kıl ya Rabbi!

Allah’ım! Sen her şeyi bilen, gören ve her şeyi işitensin. Bu depremde Müslüman halkımızı yanlış bilgi ve yalanlarla aldatmaya çalışan, halkımızı yanlış yönlendiren şeytanın insi yardımcıları olan, ahlaktan yoksun kişileri sana havale ediyoruz, onlara amaçlarına ve yeryüzünde ulaşma fırsatı verme, bizi de diğer Müslüman kardeşlerimizi de onların şerrinden muhafaza eyle.

Ey yerlerin ve göklerin sahibi Allah’ım!

İslam ümmetine birlik ve beraberlik nasip eyle, bizlere izzet elbisesini tekrardan giydir. Bizleri zihinleri bir, yürekleri bir, kardeşler topluluğu eyle. Bizlere birlik ve beraberlik, sabır ve metanet, basiret ve dirayet ihsan eyle. Huzurumuzu bozmaya, bizi birbirimize düşürmeye, fitne ve fesat çıkarmaya çalışanlara fırsat verme Allah’ım!.

Ey kalpleri evirip çeviren Rabbimiz!

Bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra, kalplerimizi kaydırma. Kalplerimizi dinin üzere sabit kil razı olduğun yöne çevir. Bizlere İslam’ın yüce değerleri ile yeniden yücelmeyi ve yükselmeyi lütfeyle.

Ey Alemlerin Rabbi olan Allah! Senin kapından ve dergahından başka gidecek bir yerimiz yok, bizleri kapından boş göndermeyecek kadar Kerim ve cömertsin.

Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Bizlere acı, bizlere merhamet et, acılarımızı dindir, yaralarımızı sar ve rahmetinle merhem ol yaralarımıza ve kederlerimize. Yeryüzü mustazaf ve mazlumlarına merhamet eyle, bu soğukta evi yıkılanlara, biçare olanlara sen çare ol Allah’ım! Allah’ım! bizleri davana ve dinine yönelt, İslami dava bilincini bizlere nasip eyle.

Allah’ım! Gazabınla bizi öldürme, azabınla bizleri helak etme, azabınla uyarmadan önce bizlere tövbe etme ve salih amel işleme fırsatı nasip eyle. Ey Rabbimiz! Eğer unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme.

Allah’ım! Senden başka günahlarımızı bağışlayacak, kabahatlerimizi örtecek, kötü amelimizi iyiye çevirecek kimse yok ve Senden başka ilah yoktur, sen münezzehsin, sana hamd ederiz. Biz kendimize zulmettik, hakkıyla itaat etmedik, emirlerine uymada gevşek davrandık. Bizi bağışla, bizi affet, bizi sana layık kullar eyle, bir an bile nefsimize bırakma.

Allahım! Boş şeylerden yüz çevirmeyi, günahlardan şiddetle kaçınmayı, ölüm gelinceye kadar sana razı olacağın şekilde kulluk etmeyi, başa gelenlere karşı sabır göstermeyi nasip eyle!

Bu zor günlerimizde rahmet ve inayetine her zamankinden daha çok muhtacız. Bizlere yardım eyle Allah’ım! Bizlerin hüzünlerini ve kederlerini ve sıkıntılarını gider Ya Rabbi! Şefkat ve merhametinle acılarımızı dindir Allah’ım! Zorluklarımızı kolaylıklara tebdil eyle Allah’ım!

Gazabından rahmetine sığınıyoruz. Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Bir daha bizlere böyle acılar yaşatma Allah’ım! Bir daha bizlere böyle acılar yaşatma Allah’ım! Bir daha bizlere böyle acılar yaşatma Allah’ım!

Günahkar dillerimiz, katılaşmış kalplerimizle ancak merhametine sığınarak yaptığımız dualarımızı kabul buyur. Dualarımızı Efendimizin yaptığı dualara ilhak eyle, Ya Rabbi!”

Check Also

2024 Kurban Bayramı Mesajı

Hz. İbrahim’den (aleyhisselâm) bize miras kalan ulvi bir ibadet olan ve İslam’ın şiarlarından sayılan Kurban; …