Genel Başkanımız’dan Taha Süresi İle İlgili Açıklama!

Taha Suresi’nin 2’nci ayeti hakkında açıklamalarda bulunan Genel Başkanımız Molla Enver Kılıçarslan, “Bu ayetle ilgili binlerce tefsir yazılmıştır. Bu Kur’an, Allah’tan nazil olmuştur. Allah, bu Kur’an-ı rahmet ve insanların meşakkat çekmemesi için göndermiştir.” dedi.

“Ey Peygamber! Biz bu Kur’an-ı senin nefsine zahmet vermesi için ve ibadetlerde fazla yorulup sıkıntı çekesin diye indirmedik. Veya senin kavminin inkârı ve senin risaletine iman etmeyi terk etmelerinden dolayı seni üzüp mahzun etmek için de indirmedik. Bu konuda gönlünü ferah tut. Bu Kur’an-ı ancak Allah’tan korkanlar için bir öğüt ve bir hatırlatma olarak indirdik.” ayetini yanlış yorumlayan odaklara tepki gösteren Genel Başkanımız Molla Enver Kılıçarslan, Taha Suresi’nin nüzul sebebini ve tefsirini açıkladı.

Hazreti Muhammed’in rahmet Peygamberi olduğunu söyleyen Kılıçarslan, “Peygamberler Allah’ın elçileriydiler. Allah-u Teâlâ hususen Hazreti Muhammed’e, ‘Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan O’nun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.’ buyuruyor. Bir ayeti kerimede daha Allah u Teâlâ, ‘Ey Muhammed, sen hidayetleri için insanları sıratı müstakimin üzerine çağırıyorsun. Bu yol insanları Allah’a, cennete ve O’nun rızasına ulaştırıyor.’ buyuruyor.” dedi.

“Peygamberimiz sadece azılı müşriklerin hidayetini istiyordu”

Taha Suresi’nin nüzul sebebini ve tefsirini açıklayan Kılıçarslan, “Allah-u Teâlâ Peygambere, kavmine hidayet yoluna davet etmesi için emretmişti. ‘Mekke’yi Mükerreme ehlini korkut.’ demişti. Allah’ın Peygamberi onlara İslam’ı anlatınca inat ettiler. Şirk, küfür ve dalalette kaldıkları için Peygamber aleyhisselam çok üzüldü. Hadis ravisi olan Mukâtil şöyle diyor; ‘Mekke’nin azılı müşrikleri olan Ebu Cehil ve Nadr gibileri Peygamberimizi çok incittiler ve şöyle dediler; ‘Sen kavminden ayrıldın.’ Peygamberimiz, kavminin hidayete ulaşması için Rabbine çokça dua ediyordu. Gece gündüz ibadet ediyordu, hatta ibadet ederken ayakları şişiyordu. Bundan dolayı Allah-u Teâlâ ‘Ta. Ha. (Ya Muhammed)’ süresini indirdi. Ve dedi ki, ‘Ey Peygamber! Biz bu Kur’an-ı senin nefsine zahmet vermesi için ve ibadetlerde fazla yorulup sıkıntı çekesin diye indirmedik. Veya senin kavminin inkârı ve senin risaletine iman etmeyi terk etmelerinden dolayı seni üzüp mahzun etmek için de indirmedik. Bu konuda gönlünü ferah tut. Bu Kur’an-ı ancak Allah’tan korkanlar için bir öğüt ve bir hatırlatma olarak indirdik.’ Peygamberimiz sadece azılı müşriklerin hidayetini istiyordu.” diye konuştu.

“İslam’a zarar vermek istiyorlar”

Bu ayeti yanlış yorumlayıp İslam’a zarar vermek isteyen art niyetli odakların olduğunu vurgulayan Kılıçarslan, “Şimdi bazı insanlar kalkıp bu ayeti yanlış yorumluyor. Yorumları Allah’ın söylediği şekilde değildir. Mekke müşrikleri Peygambere hangi eziyet, işkence ve iftirayı etmişse ve İslam’a ve Müslümanlara eziyet vermişse bugün Ebu Cehil, Ebu Leheb gibiler de İslam’a zarar vermek istiyorlar. Bunlar Kur’an ayetlerini yanlış yorumlayıp ondan farklı mana çıkarmaya çalışıyorlar. Bu ayetle ilgili binlerce tefsir yazılmıştır. Bu Kur’an Allah’tan nazil olmuştur. Allah, bu Kur’an-ı rahmet ve insanların meşakkat çekmemesi için göndermiştir. Allah, bütün Peygamberleri rahmet için göndermiştir. Bilhassa Allah, Peygamberimize, ‘Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.’ buyurmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“Zamanın müşrikleri Peygamberimizin dönemindeki müşrikler gibidirler”

Konuşmasının devamında Kılıçarslan şunları söyledi:

“Hatta Peygamberimiz kafirler için de bir rahmettir. Peygamberimizden önceki ümmetler, Allah’ın emirlerine uymadıkları için belalarla helak oluyorlardı. Ad, Semud, Firavun kavmi gibi. Allah bunları helak etti ve emirlerine uymayanları helak ediyordu. Ama Allah, Peygamberin hatırına bu ümmeti büyük afetlerden muhafaza etti. Hatta rahmet Peygamberine muhalefet edenleri de Allah helak etmiyor. Günümüzde Peygambere türlü iftiralar atarak, şeytanlık yapanlar da buna dâhildir. Allah’a, Peygambere iman etmeyenler, Peygambere ve İslam’a iftira atanların cezası cehennemdir. Zamanın müşrikleri Peygamberin dönemindeki müşrikler gibidirler. Bugünkü müşrikler Peygamberin döneminde olsaydılar aynı Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi Peygamberimize eziyet ederlerdi. Bu din Allah’ın dinidir. Kim bu dine zarar vermek istese ancak kendine zarar vermiş olur. Ne kadar ayetleri değiştirmeye, tahrif etmeye çalışsalar da Allah’ın vaadi Kur’an’ın değiştirilemeyeceğidir. Kıyamete kadar Kur’an değiştirilemeyecek. Kur’an oldukça onun takipçileri de olacaktır. Gün geçtikçe de Kur’an’a tabi olanlar çoğalmaktadır.”

Check Also

2024-2025 Yılı Medrese Kayıtlarımız Başladı

https://youtu.be/6dARMSNeJ54 2023-2024 eğitim öğretim yılı faaliyet döneminin sona yaklaştığı bu günlerde yarıyıl tatili ve sonrasında …