Haznewi: Gençler marifetle büyürse toplumu ileri götürecektir

​4’üncü Âlimler Buluşmasında konuşan Şeyh Zahid Haznewi, gençlerin marifetle büyümesi halinde toplumu ileri götüreceğini belirterek aksi takdirde gençlerin fitne ve fesadın sebebi olacağını vurguladı.

Diyarbakır’da Birliğimiz tarafından düzenlenen 4’üncü Âlimler Buluşması, ikinci oturumla devam ediyor.

İkinci oturum öncesinde Mele Reşit Taha Osman, Dr. Esedullah Mecit, Irak Merkezi Hükümet eski Milletvekili Gazi Heme birer kısa konuşma yaptı.

Moderatörlüğünü Dr. Namık Muhammed İsmail’in yaptığı panelin ikinci oturumunda Suriye Kürdistan’ı âlimlerinden Şeyh Muhammed Zahid Haznewi, “Günümüz Toplumunda Gençliğin Yozlaşmasına Karşı Medrese ve Ulemanın Sorumluluğu” konulu bir konuşma yaptı.

“Hazreti Peygamberin kıyamet günü müjdelediği kişilerden biri de gençlerdir”

Gençlerin yaşamda ve Allah’ın dinine çağırmada  büyük bir etkisinin olduğunu söyleyen Haznewi, “Allah onlara enerji vermiştir ki bu ihtiyarlarda yoktur. Gençlik insanın en güçlü olduğu merhaledir. Gençlik iki zayıflığın arasındaki en güçlü zamandır. Gençlerin de ciddi bir sorumluluğu vardır. Kur’an’da gençlerin rolü açıkça ifade edilmiştir. İbrahim aleyhisselam bütün putları kırıp baltasını büyük putun boynuna asmıştı. Yine Kur’an’da adı geçen gençlerden Hazreti İsmail, babasına karşı bunu göstermişti. Babası onu kesmek istediğinde buna uymuştu. Yine Kur’an’da adı geçen diğer bir genç Hazreti Yusuf’tur. Melikin karısı ondan murat almak istemişti. Hazreti Yusuf genç olmasına rağmen bundan imtina etmişti. Genç, bekâr bir erkek olarak bizlere örnek olmuştur. Aynı durumda bugünün gençleri olsaydı ne olurdu? Yine Hazreti Peygamberin kıyamet günü müjdelediği kişilerden biri de gençlerdir.” dedi.

“Gençlere sahip çıkılmaması halinde kaybedecek olan bizleriz ve ümmetin varlığıdır”

Asr-ı saadet gençlerinin geceleri ibadetle, gündüzleri Allah yolunda mücadeleyle yaşadıklarını belirten Haznewi, “Onlar Hazreti Muhammed’in üniversitesinden mezun olup dünyaya yayıldılar. Bu gençler marifetle büyüdükleri zaman toplumu ileri götüreceklerdir, aksi halde fitne ve fesadın sebebi olurlar. Allah’ın inayeti olmazsa, gençlere dikkat edilmezse Müslümanların ve ümmetin gidişatı kötüye gidecektir. Gençleri korumamız gerektiği hususu dikkat etmemiz gereken en önemli unsurdur. Bugün fikri laiklerce saldırıya uğruyoruz. Gençlerimize dikkat edip onları değişime karşı tutmamız gerekir. Gençleri sosyal iletişim ağlarından korumamız ve ıslah etmemiz lazım. Bu iletişim çağında uzaklar yakın oldu. Ama bu yakınlık herhangi bir fayda ifade etmemekte. Zira bu çağın ahlakı ve kişilikleri değişmekte ve gençlerin ciddi bir oranı bu noktada devamlılığı sağlayamamakta. İslam ümmetine karşı olan fikri taarruzlara teslim olup maalesef zayıf düşüyorlar. Bu noktada gençlere olan sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Hepimiz biliyoruz ki dinimiz her türlü bozulmadan korumamızı istemiştir. Allah, Kur’an’da, ‘Bu Kur’an koruyucudur’ buyurmaktadır. Zira bu baskın ve değişimlere maruz kalan gençlere sahip çıkılmaması halinde kaybedecek olan bizleriz ve ümmetin varlığıdır. Ümmetin mevcudatı sıkıntıda olup ümmetin değerlerini yıkıma uğratabilir. Âlimlerimizin bu noktada fikirsel taarruzlara karşı gençleri koruması, insani ve İslami değerlere geri dönmesi ve bunu sağlaması gerekir. Toplumsal ve dini rollerini gerçekleştirmeleri gerekir. Bu noktada gençlerin psikolojik ve sosyal olarak toplumda bir yer bulması gerekir.” diye konuştu.

“Âlimlerin insani görevlerini yerine getirmesi halinde insanları cehaletten aydınlığa çıkaracaklardır”

Âlimlerin, gençlere basiretli bir bakış açısı gösterip onlara doğru bir eğitimin gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Haznewi, “Ümmetin her statüsüne bunu ifade etmemiz gerekir. Âlimlerin insani görevlerini yerine getirmesi halinde insanları karanlıktan aydınlığa, cehaletten aydınlığa çıkaracaklardır. Bu görev her görevden öte yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Geleceklerini düzenlemek adına okullar ve medreseler önemli rol oynamaktadır. İnsan kiminle birlikte olursa ona benzer. Şunu unutmamamız gerekir ki Hazreti Peygamber sadece faydalı olan şeylerle meşgul olunması gerektiğiyle ilgili bizleri uyarmaktadır. Bu noktada boş vaktin de iyi bir şekilde kontrol edilmesi lazımdır. Burada alimler İslam gençlerine sadakati, imanı, hakkaniyeti göstermeli ki değerleri ve faziletleri öğrensinler. Her türlü despot ve zor insanlardan, küfür ve batıla karşı mücadeleyi doğru yapmak için bu zorunludur. Çocuklarımıza imanı ve Allah’ın kitabını öğretmemiz gerekir. Hazreti Peygamberin sünnetini de öğretmeliyiz. Böyle yapılmaması durumunda toplum çöküşe gider ve bunun telafisi de yoktur. Gençleri korumak, onları himaye etmek önemli bir noktadır. Bu onları fikirsel, ruhi hastalıklardan korumak anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.

Haznewi’nin ardından Komela İslami Alimler Birliği Başkanı Molla Mahmud Azadi, “Toplumsal Barışın Tesisinde Şer’i Medreseler ve Ulema’nın Rolü” konulu konuşmasını yaptı.

Check Also

2024 Kurban Bayramı Mesajı

Hz. İbrahim’den (aleyhisselâm) bize miras kalan ulvi bir ibadet olan ve İslam’ın şiarlarından sayılan Kurban; …