İslam, Her Konuda Olduğu Gibi Miras Hukukunda Da Adaleti Gözetmiştir

Miras hukukunda kadınlara pay verilmesinin fıkhi boyutunu aktaran Yönetim Kurulu Üyemiz Molla Remzi Uçar, söz konusu hakkın çiğnenmesini zulüm olarak nitelendirdi.

Miras tanziminde bazı toplumlarda kadına hak tanınmazken kimi toplumlarda erkekle aynı haklar tanınıyor. İslam fıkhında erkeğin aile üzerindeki mali sorumlulukları göz önüne alınarak kadına tanınan miras payının detayları hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Üyemiz Molla Remzi Uçar, İslam’ın tüm konularda olduğu gibi miras hukukunda da adaleti gözettiğini hatırlattı.

“İslam; insanlığın huzuru için gelen, insanın dünya ve ahiret saadetini sağlayan bir dindir” diyerek İslam’ın her yönüyle adalet olduğunu vurgulayan Molla Uçar, İslam’ın bütün hükümlerinde insan için adaletin varlığına dikkat çekerek bu adaletin yaşandığı ve yansıttığı hükümlerden birinin de miras hukuku olduğunun altını çizdi.

“Ne Araplarda ne Hristiyanlıkta ne de Yahudilikte kadına mirastan pay verilmez”

Miras hukukunda Yahudi ve Hristiyanların uygulamalarından misaller sunan Molla Uçar, “Allah-u Teala’nın Nisa Suresinde bizlere beyan ettiği miras hukuku, insanlık için en faydalı ve adil olan beyanattır. Çünkü Kur’an-ı Kerim inmeden önce arap toplumuyla beraber Yahudi ve Hristiyanlığa baktığımızda hiçbir şekilde kadına mirastan pay verilmezmiş. Hatta Yahudilikte koca kadının mirasçısı olur ama kadın kocasına mirasçı olmazmış. Erkek çocuklar annelerine mirasçı olur ama anne çocuklarına mirasçı olmaz. Hakeza Hristiyanlıkta da kadına miras tam verilmez. Araplarda da ata binmeyen ve savaşmayana miras tam verilmez.” dedi.

İslam’ın miras hukukunda kadına tanınan hakkı özetleyen Uçar, “Allah-u Teala Nisa Suresinde erkeğe 2, kıza bir pay verilmesini emreder. Yine Rabbimiz miras hukukunu anlattıktan sonra ilgili ayetler içerisinde ‘bu bir farizadır’ diye buyurur. Fakat insanlar Allah-u Teala’nın bu ayetlerini terk edip zulmederler. Çünkü adaletin zıddı zulümdür. İslam bize adaleti getirmiştir. Kim İslam dışı bir hükme başvurursa o zaman zulmetmiş olur.” ifadelerini kullandı.

“Allah’ın hudutlarını aşanlar için alçaltıcı bir azap vardır”

İslam’da erkeğe 2, kadına bir pay verilmesi hükmünün nedenlerini açıklayan Uçar, şunları söyledi:

“Günümüzde bazı insanlar, bayanları bütünüyle mirastan mahrum etmekte ve hiç vermemektedir. Bu, adaletsizliğin ta kendisidir. Aynı şekilde başka çevrelerde bayana ve erkeğe eşit şekilde verildiği görülmektedir. Bu eşitlikte de adaletsizlik vardır. Çünkü evin bütün masrafı, bayan ile çocuğunun nafakası erkeğin üzerinedir, kadına değildir. Yine nikah esnasında mehir veren erkektir. O yüzden Allah-u Teala erkeğe 2, bayana bir pay veriyor. Bizler, erkeğin yaptığı masrafa baktığımızda eşitlenmiş bir şekle geliyor.”

Uçar, “Bizler bu hükümleri bırakıp ta başka yolları edinirsek Allah-u Teala bizleri bu noktada Kur’an’la uyarmaktadır. Allah, tafsilatlı ve detaylı bir şekilde miras ayetlerini beyan etmektedir. Bizler bayanları, Allah-u Teala’nın dilediği şekilde onlara miras verip mahrum etmemeliyiz. Mirasta erkeği ve bayanı aynı seviyede düşünmemiz gerekir. Eğer ikisinden birini yaparsak Allah’ın hudutlarını aşarız. Allah’ın hudutlarını aşanlar için alçaltıcı bir azap vardır. Rabbim bizleri bundan muhafaza eylesin.” şeklinde konuştu.

Check Also

2024-2025 Yılı Medrese Kayıtlarımız Başladı

https://youtu.be/6dARMSNeJ54 2023-2024 eğitim öğretim yılı faaliyet döneminin sona yaklaştığı bu günlerde yarıyıl tatili ve sonrasında …