‘İslam’ın İtibarsızlaştırılmasına İzin Verilmemeli’

Hassasiyet sahibi halkın ve duyarlı siyasilerin, kurumların bu linç kampanyalarına ‘dur’ demesi gerektiğini belirten Şimşek, bir yanlış varsa bunun muhatabının siyasiler veya medya olmadığını, başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kişilerin buna müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

Şimşek, “Son zamanlarda İslami bazı hakikatleri dile getiren kimi âlimlerimize yönelik, özellikle siyasilerin de işe karışmasıyla basının, medyanın eşliğinde adeta bir linç girişiminde bulunulmakta, bu âlimlerimiz hak etmedikleri yoğun bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktadır. İttihad olarak tabi biz bu duruma üzülüyoruz. Şunu belirtmek istiyorum; İslam âlimlerinin görevi şüphesiz ki Müslüman toplumu ıslah için vazifelerini hakkıyla yerine getirmektir. Kur’an ve Sünnet çerçevesinde İslami hakikatleri topluma aktarmak, toplumu bu manada bilgilendirmek, bilinçlendirmektir.” dedi.

“Doğru izahatlarda bulunmak Diyanet’in ve işin ehli âlimlerimizin görevidir”

İslam düşmanları tarafından âlimlerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığına dikkat çeken Şimşek, “Âlimlerimizin yaptığı izahatlar eğer Kur’an ve sünnete aykırıysa bunun mukabilinde bu aykırılığı dile getirecek olan kesimler yine bu işin ehli olan âlimler olmalı. Verilen fetvaların, yapılan izahatların yanlışlığını dile getirmek, doğru izahatlarda bulunmak Diyanet’in ve işin ehli âlimlerimizin görevidir. Ancak kimi siyasi şahsiyetlerin televizyonlarda, medyada bu âlimleri hedef tahtasına koyduklarına, bunu fırsat bilen sol medyanın, İslam’a düşmanlık eden kesimlerin de âlimlerimizin şahsiyetlerine saldırılarda bulunduklarına, boy boy gazetelerde, televizyonlarda, haberlerde, programlarda bu âlimlerin hedef alınıp itibarsızlaştırıldığına şahitlik ediyoruz.” diye konuştu.

“İslam ve âlimler itibarsızlaştırılıp toplumun inançları ayaklar altına alınıyor”

Âlimlere yapılan saldırıları ve itibarsızlaştırmayı, bizzat İslam’ın kendisine yönelik yapılan saldırılar olarak kabul ettiklerini vurgulayan Şimşek, “Çünkü bu imamların, âlimlerin şahsında aslında İslami değerlere, İslam’ın hukukuna, İslam’ın emir ve yasaklarına adeta alay edilir derecesinde bir tahkir yapılıyor. İslam itibarsızlaştırılıyor, İslam’ın mensupları olan âlimler itibarsızlaştırılıyor, toplumun değerleri, inançları ayaklar altına alınıyor. Bu büyük bir tehlikedir. Bunun böyle devam etmesi durumunda toplumun ıslahına yönelik hakkıyla vazifeyi yerine getirmek büyük bir sıkıntı olacaktır. Çünkü âlimler hakikatleri söylemek istediği zaman bir taraftan ‘Acaba siyasi bir linçe tabi tutulacak mıyım? Acaba hakkımda bir dava açılacak mı? Acaba kendini bilmez televizyoncular ailem ve şahsiyetim hakkında ne diyecek?’ şeklinde bütün bunları düşünmesi gerekecek. Böyle bir durumda âlimler vazifelerini hakkıyla nasıl yerine getirecekler?” ifadelerini kullandı.

“Karalama furyası bir an önce bitirilmelidir”

Konuşmasında “Bu bir tehlikedir, toplumumuzun buna ‘dur’ demesi lazım.” diyen Şimşek açıklamasına şöyle devam etti: “Özellikle mütedeyyin kesimlerin ve söz sahibi olan herkesin bu hakikatleri görmesi ve hiçbirimizin buna alet olmaması lazım. Nitekim son zamanlarda bunu fırsat bilen kimi İslam düşmanları İslam’la, İslam’ın hukuk ve prensipleriyle alay ediyor. Bu âlimlerin şahsiyetinde bütün İslam âlimleriyle alay eder derecesinde sözler sarf edildiğine şahitlik ediyoruz. Müslüman toplumun bunu kabul etmemesi lazım. Bir an önce âlimlerine, değerlerine sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Bu karalama furyasının bir an önce bitirilmesi gerekir.”

“Diyanet İşleri Başkanlığı, âlimlerimiz varsa yanlışlığı düzeltmeleri gerekir”

Yanlışı düzeltmedeki muhatabın Diyanet İşleri Başkanlığı ve âlimler olduğunu aktaran Şimşek, “Verilen fetvalarda Kur’an ve sünnette karşılığı olmayan bir hakikat varsa yine aynı şekilde bu âlimlerin muhatabı olan başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere âlimlerimiz bu yanlışlığı düzeltmeleri gerekir. Yoksa bu işlerden anlamayan şahsiyetlerin bunu fırsat bilerek İslam’a saldırması çok tehlikeli bir şeydir. Bir an önce bunun durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Âlimlerimiz de kamuya açık verdikleri fetvalara ve açıklamalarına dikkat etmelidir. Bu açıklamaların İslami hakikatlerle uyumlu olması için azami özen göstermeli, sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla milyonlarca insana ulaşan bu fetvaların İslam düşmanları tarafından suiistimal edilmesine izin vermemelidirler.” açıklamasında bulundu.

Check Also

2024 Kurban Bayramı Mesajı

Hz. İbrahim’den (aleyhisselâm) bize miras kalan ulvi bir ibadet olan ve İslam’ın şiarlarından sayılan Kurban; …