“Mevcut Sistemin Eğitimiyle Gençlik ve Toplum Bozulur”

Genel Merkezimiz tarafından organize edilen Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz Beldesi’nde medrese açılışına katılan üyelerimiz Molla Abdurrahman Özekinci ile Molla Abdulkudüs Yalçın, Müslümanların medreselere ehemmiyet vermelerinin zaruri bir hale geldiğini belirterek, mevcut sistemin eğitimiyle gençlik ve toplumun gittikçe bozulacağını söylediler.

“Eğitim olmazsa ne insanın dünyası ne de ahireti mamur olmaz”

Üyemiz Molla Abdurrahman Özekinci, “Peygamber Efendimizden bu yana İslami eğitim veren kurumlara medrese denmiştir. Peygamberimiz daha Mekke döneminde sahabelerini Darul Erkam’da toplamış ve onlara ders vermiştir. Medine’ye hicret ettikten sonra Medine’de Suffa Mescid’in de Resulullahtan ders almışlardır. Ve daha sonra büyük zatlar insanları büyük bir eğitime tabi tutmuş, insanların din ve dünyaları için ne faydalıysa onu anlatmışlardır. İslami eğitim çok önemlidir. Eğitim olmazsa ne insanın dünyası ne de ahireti mamur olmaz. Bir insan eğer eğitimsiz ise çiftçilik bile yapamaz. Allah’ını tanımaz ve dünyasından da anlamaz.” ifadelerini kullandı.

“Mevcut sistemin eğitimiyle gençlik ve toplum gittikçe bozulur”

Özekinci, şunları söyledi:

“Toplumumuz bozulmuş ve yine medreseler üzerinden güzel müesseseleri yapmak, öğrencileri medreselere göndermek ve orada İslami bir eğitim vermekle bu gençlik ıslah edilmiş olacaktır. Bu toplum gittikçe bozuluyor. Mevcut sistemin eğitimiyle bu gençlik, bu toplum gittikçe bozulur. Peygamber Aleyhisselamın ahlakına ve sünnetine ittiba edip onun yolundan giderek, onun getirdiği vahiyden istifade ederek ancak bu toplum ıslah olur. İnsanlık dünya ve ahiret saadetini elde eder. Müslümanların böyle tesisleri ortaya çıkarmaları lazım. Bu aynı zamanda Sadaka-i cariyedir.”

“Günümüzde medreselere ihtiyaç daha çok gün yüzüne çıkıyor”

“Bir şeye şiddetle ihtiyaç olduğu zaman o şeyin değeri daha da büyük olur.” diyen Molla Abdulkudüs Yalçın ise “Malumunuz günümüzde insanlar gittikçe daha çok fitneye müptela oluyorlar. Daha çok İslam’dan uzaklaşıyor ve daha çok cehalet ortalığı kapıyor. Ve daha çok ecnebi ahlak, gençlerimizin arasında yayılıyor. Hal böyle olunca tabiki günümüzde medreselerin ehemmiyeti daha çok büyüyor ve medreselere ihtiyaç daha çok gün yüzüne çıkıyor. Dolayısıyla bugünkü medreselerin rolü büyüktür. Medreseye gelen kişi Rabbini tanır, Resulullahı tanır, İslam ahlakını bilir ve o konuda dersler alır. Bu kişi icazetini alıp mezun olursa insanlara da yol gösterir. Medreselerin ehemmiyeti ve rolü budur.” şeklinde konuştu.

“Müslümanların medreselere ehemmiyet vermeleri zaruri bir hal almıştır”

Müslümanların medreselere sahip çıkması gerektiğine işaret eden Yalçın, son olarak şunları kaydetti:

“Bugün fitne daha çok büyük olduğundan medreselerden çıkan insanlara daha çok ihtiyaç vardır. Müslümanların bu medreselere ehemmiyet vermeleri, çocuklarını da bu şekil yönlendirmeleri ve onlara medreseleri sevdirmeleri zaruri bir hal almıştır. Bugün bu medreselere ehemmiyet vermezsek diğer okullar zaten şeytani bir okul haline gelmiştir. Sokaklar da öyle ve televizyon zaten malumunuzdur. Sistemin okulları ve orada verilen dersler zaten malumdur. Elimizden geldiği kadar her tarafı İslami bir medreseye çevirmemiz gerekir ki elhamdülillah bu binalar günümüzde peyderpey oluşuyor. Ve çocuklarımız orada derslerini alıyor. Bu işte samimi olursak Allah da yardım eder ve Allah’ın yardımıyla bir nebze de olsa çocuklarımızı bu fitne ateşinden kurtarırız.”

Check Also

2024 Kurban Bayramı Mesajı

Hz. İbrahim’den (aleyhisselâm) bize miras kalan ulvi bir ibadet olan ve İslam’ın şiarlarından sayılan Kurban; …