Molla Enver Kılıçarslan kurban kesimi hakkında merak edilenleri Anlattı

Genel Başkanımız Molla Enver Kılıçarslan, Kurban Bayramı’nda Allah katında en sevimli ibadet olan kurban kesimi hakkında merak edilenleri anlattı, Müslümanların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

İşte, kurban ile ilgili tüm merak edilen soru ve cevaplar şöyle:

Kurbanın hükmü nedir?

Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de Kevser Suresinde Peygambere emrediyor. ‘Ya Muhammed Allah için namaz kıl ve kurban kes’ diye buyuruyor. İmam Hanefi bundan dolayı kurban kesmenin vacip olduğunu söylüyor. Ama İmam Şafii, Hambeli, Maliki gibi diğer tüm İslam alimleri de kurban kesmenin Sünnet-i Müekkede olduğunu söylemişler. Peygamberimiz ‘Bayram gününde kurban kesme gücü olup da kesmeyenler bizim camilerimize gelmesin’ diyor. Hatta Peygamberimiz hayizli kadınları bile camiye davet ediyor. Onların da cami kapılarında beklemelerini, okunan dua ve tekbirlerden mahrum kalmamalarını istiyor.

İşte İmam Hanefi Peygamberimizin bu hadisine dayanarak kurban kesmenin vacip olduğunu söylemiş. Ama diğer imamlar kurban kesmenin Sünnet-i Müekkede olduğunu söylüyor. Hatta Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer, kurban kesmenin vacip olmadığını insanlar bilsinler diye bazı senelerde kurban kesmemişler. Dolayısıyla cumhur bu ibadetin Sünnet-i Müekkede olduğunu söylüyor. Ama çok büyük bir sünnettir ve İslamiyet buna çok büyük bir ehemmiyet vermiştir. Çünkü Hazreti İbrahim’in sünnetidir. Peygamberimiz her sene kesmiştir. Peygamberimiz kurban keserken Hazreti Fatıma’ya ‘Ey Fatıma kurban kesildiği zaman gel yanında dur, kurban kanı yere düşmeden Allah huzurunda yerini buluyor’ demiştir. Hatta kan yere varmadan Allah bütün günahlarını affediyor. Peygamberimiz kesilen kurbanda ne kadar kıl varsa kişiye o kadar sevap yazılıyor demiştir. Dolayısıyla kurbanın çok büyük mükafatı var. Gücü yetenler kurban keserse çok iyidir. Peygamberimiz, ‘Bayram gününde kurban kesmek kadar büyük bir sevap kimse işlememiştir’ buyuruyor.

Kurbanın dinî dayanağı nedir?

Dini dayanağı ayeti kerimedir. Allah Kevser Suresinde Peygamber Efendimize kurban kes buyuruyor. Bir de Peygamberimizin bu konuda birçok hadisi var. Peygamberimiz her sene kurban kesmiş ve ümmetine de gücü yetenlerin kesmesini emretmiştir.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesimi eğer namaz kılınsa bayram namazından sonra başlar. Ama namaz kılınmazsa güneş çıktıktan sonra başlar. Yani bir insan boyu kadar güneş çıkarsa kurban vakti o zaman başlar. İmam Şafii’ye göre bayram sonuna kadar da kurban kesilebilir. Ama İmam Ahmed, İmam Hanefi, bayramın ilk üç günü kesilebilir demişlerdir. Bu vaktidir. Ama bayramdan önce kurban kesilse o kurban sayılmaz. Buna ‘ölü kurban’ denilir. Peygamberimiz ‘Bayramdan önce kim kurban keserse o ailesi için bir et kesmiştir’ buyuruyor. Eğer nezir olursa tekrar kesmesi lazım. Sünnet olursa kesmek lazım değildir.

Kurban keserken Allah’ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir?

Kurban keserken ‘Bismillah, Allah u Ekber’ demek sünnettir. İmam Şafii’ye göre sünnettir, İmam Hanefi ve bazı alimlere göre unutulmazsa vaciptir denilmiştir. Yani kurban keserken Allah’ın ismiyle kesilmelidir. Peygamberimiz kurban keserken besmele çekmiş ve ‘Bu Allah’tandır, ona gider’ demiştir. Bir insan kurban keserken Allah’a yaklaşıyor. Dolayısıyla kusurlu, hastalıklı, sakat hayvan kurban olamaz. Çünkü noksan hediye Allah’a vermek uygun değildir.

Kesim sırasında hangi dualar okunmalıdır?

Tekbirler getirilmelidir. Allah u Ekber, Allah u Ekber, Allah u Ekber, La İlahe İllallah, Allah u Ekber, Allah u Ekber ve ilahi hamd tekbiri getirmek ve bismillah demek gerekir. Bismillah İmam Şafii mezhebinde bir Müslüman kesiyorsa zaten Allah’ın adıyla kesmeli ama İmam Hanefi, İmam Ahmed bismillah çekmenin vacip olduğunu söylemiştir. İnsan unutsa bir şey olmaz. Lakin bu tekbirleri getirmek sünnettir.

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Hayvan kıbleye yöneltilerek, sol tarafı üzerine yatırılarak ve sağ elle kesilmelidir. Bismillah ve tekbirlere dikkat edilmelidir. Kör bir bıçakla kesmemek lazım. Hayvana eziyet edilmemelidir. Hayvan yere vurulmamalı, yeri rahat olmalıdır.

Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?

Eğer kurban vacipse, nezirse vacip oluyor. Bir insan kendisi için kurban nezir ederse kurban kesmesi vaciptir. Kurban vacipse onun eti sadece fakir ve fukaralara verilmelidir. Yani zekata müstahak olanlar… Kesen kişi ve ailesi o kurbandan yememelidir. Kurban eti de zekat gibidir. İllaki fakir ve fukaralara verilmesi lazım. Anne ve babalarına da veremezler. Tabi nezir iyi değildir. Peygamberimiz nezirin cimrilerin mallarından çıkarıldığını söylüyor. Ama sünnet olursa kesen kişi o etten biraz yemesi sünnettir. Peygamberimiz kestiği kurbanın etinden yemiştir. Sünnet olarak kesilen kurbanı üç paya ayırmak daha uygundur. Bir pay kendisi ve ailesi için, bir pay fakir ve fukaralar için, bir pay da zengin de olsalar komşulara vermek gerekir. Ama nezir olursa illaki o etin tamamını fakirlere vermelidir.

Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir?

Kurban derisi ve sakatatların hepsi sadaka olarak verilmesi gerekir. Bazıları bunları yere gömüyorlar, bu iyi değildir. Bu fakirlerin malıdır, onlara verilmelidir.

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? Kılınırsa nasıl kılınmalıdır?

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekmez, öyle bir namaz yoktur. Yani kurban kesmek için namaz kılmak diye bir şey yoktur.

Kaç çeşit kurban vardır? Akika Kurbanı ve Şükür Kurbanı nedir?

Vacip kurban var, sünnet kurban var. Her ikisini de söyledik. Sünnet o dur ki hayvanı nezir edilmemeli. Akika ve şükür kurbanı sadakadır. Allah insana bir nimet verdiği zaman kişi de kurban keseceğini ve fakirlere vereceğini söylediği zaman bu şükür kurbanı oluyor. Ama akika çocuklar içindir. Bir çocuk doğduğu zaman ilk 7 gün içerisinde akikasını vermek sünnettir. 7 olmasa 21’inci günde, o da olmasa çocuk buluğ çağına gelmeden önce akika vermek sünnettir. Kurbana uygun sünnet neyse akikaya da o şartlar mevcuttur. Bir insan çocuğunun akikasını kesmezde o çocuk ona şefaatçi olmaz diyenler var.

Ölü kurbanı diye bir kurban çeşidi var mıdır? Adına “Borak” denilen ve genellikle ölüler için kesilen kurban nedir?

Ölü olan kurban, kurban sayılmayan anlamına gelir. Vaktinden önce kesilen ölü kurbandır. Bir de sakat, kör, zayıf, hasta olan hayvanlar kurban olarak kesilmezler. Bir insan keserse de bu kurban sayılmaz. Kurban Allah’a hediye olarak verilir. Dolayısıyla kusursuz, en güzel hayvanı Peygamberimiz kesmiştir. Bu şartlar olmazsa o kurban ölü kurban sayılır.

Bir hayvanın yenilmeyecek yerleri nerelerdir? Bu organların ne yapılması gerekir?

Hayvanın her tarafı yenilir. Hatta hayvanın gübre yerleri güzelce temizlenirse yemek caizdir. Cumhura, ulemaya göre hayvanın her tarafı yenilebilir.

Kurban kesen kasaba ücret vermek caiz midir? Kurban etinin bir kısmı veya derisi kesim ücreti olarak verilebilir mi?

Kurbanda ne et, ne deri ne de sakatat kasaba verilmez. Ancak kurban kesen kurban sahibi cebinden ücreti vermelidir. Hayvanın herhangi bir şeyini verse veya nezir hayvandan bir şey verse kişi tekrar kasaba gidip yeni bir hayvan alıp etini fakirlere vermesi lazım. Bir insan vacip, nezir olan kurbandan yemişse o miktarla kasaptan et alıp fakirlere vermelidir.

Kesilen kurbanın kanından alına sürülmesi dinimizde var mıdır?

Dinimizde öyle bir şey yoktur. Cahili bir şeydir. Kan necistir, sürülmez. Bu Ermenilerden gelmiştir.

Kişi beslediği ve kurban olarak kesmeyi kararlaştırdığı bir hayvanın sütünden veya gücünden yararlanabilir mi?

Eğer yanındayken, onu beslediği zaman sütünden içebilir. Lakin yavrusu olursa, o hayvanı tayin etmişse onu yavrusuyla kesmesi lazım.

Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

Bu ibadet sayılır lakin Peygamber Efendimiz, ‘Kurban gününde bir kanı dökmeden daha sevaplı bir ibadet yoktur’ buyuruyor. Bu sadaka yerine geçer lakin kurbanın yerini tutmaz. Çünkü kurban bütün peygamberlerin sünnetidir.

Kurban eti, derisi, bağırsakları gibi kurban ürünlerinin satılması caiz midir?

Caiz değildir. Hayvanın hiçbir parçası satılmaz.

Akika, Nezir, Udhiyye ve nafile kurbanlar için aynı büyükbaş hayvana ortak olunabilir mi?

Hem İmam Hanefi ve hem de İmam Şafii’ye göre de olur. Ancak Hanifi’lerde ortak olanlardan biri kurban etini kendisi alacağını belirtirse diğerlerinin de kurban niyeti bozulur, olmaz. Ama İmam Şafii’ye göre ise olur. Şafii mezhebine göre büyükbaş hayvana ortak olanlar ne niyet etmişse onun üzerine ortak olduğu kurbanı kesebilir. Veya biri ortak olan kurbanı kendisi almak istese bile olur. Ama Hanefi mezhebine göre olmaz.

Küçük hayvanlarda ortaklık caiz değildir. Keçi, koyun bir kişi içindir. İki kişi ortak olamazlar. Ama bir evde bir kişi hayvan kesmişse, o kesilen hayvan evin diğer fertlerini de kapsıyor. Kişi kestiği kurbanla istediği insanı o sevaba ortak yapabilir. Lakin bir insanın adına kesilmelidir. Üç kesim hayvanlardan kurban kesilebilir. Deve, inek, öküz, koyun ve keçi kesilebilir. Bunların dışında kurban olmaz. Deve 5 yaşını bitirmiş, 6’ncı senesine girmiş olması lazım. İnek 2 senesini bitirmiş, 3’üncü senesinden gün almış olması lazım. Koyun bir senesini bitirip 2’nci senesinden gün almış olması lazım. Ama koyun sahih olan görüşe göre, 6 aylıkta olsa biraz büyümüşse, bir senelik kuzuların arasına girse ve onlar gibi görünüyorsa kesilmesi caizdir. Keçi 2 senesini bitirip 3’üncü senesinden gün alması lazım. Ama İmam Hanefi ve başka imamlara göre, bir senesini de bitirmişse keçi de kurban olarak kesilebilir.

Kurbanlık hayvanın dişi ya da erkek olmasının sevap ve fazilet açısından farkı var mıdır?

Kurban eğer erkek olsa daha sevaplıdır. Lakin erkek olsun, dişi olsun kurban olarak kesilmesi caizdir. Develerden, ineklerden, koyunlardan erkek de olur dişi de. Lakin erkekler daha etli olduğu için onlar daha efdaldir.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Zengin olan insanlara İmam Hanefi’ye göre vaciptir. seferde olmayan insanlar. Hacca gitmiş insanlar misafirdirler, onlar üzerine vacip değildir. Fakir olanlar eğer ki çocuklarının rızkını kısıp kurban kesmesi uygun değildir.

Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellim) bizzat kurban kesmiş midir? 

Peygamberimiz her sene kurban kesmiştir. Hatta kendi eliyle kesmiştir. Bir keresine hacca gittiğinde 60’tan fazla deveyi kendisi kesmiştir. Bir insan kurban kesiyorsa kendi eliyle kesmesi daha uygundur. Kesemeseler bile kurbanları kesildiği zaman yanında olmalıdır. Kurbanın başında durmak sünnettir.

Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir? 

Vekaletle kurban kestirmek caizdir. Afrika’da, Yemen’de, bazı ülkelerde çok fakir insanlar vardır. İnsanlar vekalet aracılığıyla kurbanlarını kestirip fakirlere verebilir.

Hacca giden kişi haccın farizalarıyla ilgili kurbanları memleketinde kesebilir mi?

Hayır. Kurbanda evdeki kişiler hacda bulunana vekillik yapsalar kurbanını kesebilirler. İnsanın hata ve kusurları olduğu için kurban illa Mekke’de kesilmesi lazım. Çünkü Allah Kur’an’da haccın kurbanlıklarından illa Mekke’nin fakirlerine vermek gerektiğini belirtmiştir. Bir insana kurban hükmü düşmüşse ve Mekke’den memleketine gelmişse bile yine para verip orada bir vekil tutup Mekke’de kurbanını kesmesi lazımdır.

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Kurbanı alan bir insan malı varsa kurban miktarınca borç alabilir. Bu kredi kartı da olabilir. Kredi kartıyla alması caizdir.

Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Kredi eğer faizle olsa kurban kesilmez. Kurban sünnettir. Faiz ise büyük bir haramdır. Bu günahla kurban keserse günahı sevabından bin kat daha fazla olur.

Taksitle kurban alınabilir mi?

Alınabilir. Onun mülkiyeti olduktan sonra caizdir. Kişi bir mal aldıktan sonra onun mülkiyeti olur. Onun mülkü olduktan sonra kurban kesilebilir.

Nezrettiği halde mazeretle vaktinde kesilemeyen kurbanların fakir ve zengin için hükmü nedir? İhmal sebebi ile kurbanını kesmeyen kimse ne yapmalıdır?

Bir insan kendi üzerine nezir ederse ve gücü yetmezse kesmeyle mükellef değildir ancak sonradan eğer para eline geçerse keser. Bir insan herhangi bir hayvanı keseceğine dair nezir ederse ve nezir eden kişinin eliyle hayvan ölürse veya kaybolursa gücü varsa o hayvanın yerine onun gibi bir hayvanı kesmesi lazım. Ama eğer ki hayvan kendiliğinden telef olsa veya yırtıcı bir hayvan tarafından telef edilirse kişi nezir ettiği o hayvanı kesmesi lazım değildir.

Kurbanın satıldıktan sonra satıcının elinde emaneten dururken ölmesi veya başka bir sebeple kesilememesi durumunda ne yapılmalıdır?

Hayvan satıldıktan sonra satın alan insan eğer kaybetmişse onun mülkiyeti olmuştur. O ondan mükelleftir. Eğer nezir etmişse ve ölümünden suçu olduğu hayvan telef olmuşsa o hayvanın yerine başka hayvanı kesmesi lazım. Ama hayvanın ölümünden herhangi bir suçu olmasa kişi kesmeyle mükellef değildir.

Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Hayvan öldüğünde kişinin hayvanın ölümünden herhangi bir sorumluluğu yoksa tekrar kesmesi lazım değildir. Eğer satmışsa, o nezir olsa geri alması lazım. Telef olmuşsa onun yerine başka bir hayvan alıp kesmesi lazımdır.

Müslüman olmayan kişinin kestiği kurbanın eti yenir mi?

Kitap ehli olanlar Yahudi ve Hıristiyanların kurban kesmeleriyle ilgili bazı şartlar vardır. İslamiyet’ten önceki akideleri varsa onların kestiği hayvanların etlerinin yenmesi caizdir. Ama sonradan Yahudi, Hıristiyan veya mürted olsalar onların kestiği etin yenmesi haramdır. Bir Komünist, Sosyalist, Kemalist, Allah’ın şeriatına düşmanlık edenler, Ezidi’ler ve ehli kitap dışındaki bütün gayri Müslimlerin kestiği hayvanın etinin yenmesi caiz değildir, helal değildir.

Abdestsiz ya da cünüpken kurban kesilebilir mi?

Kesilebilir. Hatta kadın hayizli de olsa hayvan kesebilir.

Bir kimse kurbanını kesmesi için birine vekalet verip parasını verse ve şahıs da bu kurbanı kesmeyerek parayı harcasa, parayı veren kişi bu durumu öğrenince ne yapmalıdır?

Bu mesuliyetten çıkıyor, bu şahıs karşı tarafa ihanet etmiştir. Günah bu şahsın boynundadır. Ama şahıs nezir etmişse para eline geçince sonradan bir hayvan kesse iyidir ama nezir olmasa kesmeye gerek yoktur.

Bir kimsenin, oğlunun veya bir başkasının bağışladığı para ile kurban alıp kesmesi durumunda bu, kurban sayılır mı?

Olur. Bir insan para bağışlarsa o parayla gidip bir hayvan alıp kesebilir. O para onun mülkiyeti olmuştur.

Seferi olan seferde iken kurban kesebilir mi?

Bu vacip değildir. Lakin keserse kabul olunur.

Helal olmayan yollarla kazanılan parayla kurban kesilebilir mi?

Kurban kesebilir ama sevap kesen kişiye değil o paranın sahibine gider.

Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?

Deve veya büyükbaş hayvana 7 kişi ortak olabilirler. Ama eğer hayvan küçükse şahıs kişileri sevabına ortak yapabilir ama iki kişi adına kesilemez. Büyük hayvan 7 kişiden fazla ortak olmaz.

İki büyükbaş hayvanın yediden fazla kişi tarafından hisseleri belirlenmeksizin kurban edilmesi ve kesildikten sonra etlerin karışık bir şekilde bölünerek hissedarlara dağıtılması hâlinde, yapılan bu işlem caiz olur mu?

Bu caizdir. Bir insan yanlışlıkla başkasının nezir ettiği hayvanı keserse, başkası da onun nezir ettiği hayvanı keserse caizdir.

Vekâleten kurban kesen hayır kurumları ve kendilerine kurban eti verilenler, kesilen kurbanların etlerini satabilirler mi? Bu etleri daha sonra mislini almak üzere kasaplara verebilirler mi?

Kurban eti satılmaz. Ancak kurban eti fakirlere verilirse bu onların mülkiyeti olur ve onlar satabilirler. Ama vekalet olarak kurban eti satılmaz. Hatta zenginlere verilen kurban eti satılmaz. Onlar eti yemeleri lazım, çünkü onlara hediye olarak verilmiştir. Fakirler satabilir, zenginler satamazlar.

Hanefi mezhebinde Kurban kesmenin vacip olması için nisap nedir? Fıkıhta nisap belirlenen 200 dirhem gümüş veya bedeli bugünkü piyasada kurban almaya kâfi gelmemektedir. Bu kadar malı veya gümüşü olan kişi yine de kurban kesmek zorunda mıdır?

İmam Hanefi’ye göre bir insan zenginse kurban kesmekle mükelleftir. Fakir ise mükellef değildir. Zenginlik nedir? Kişinin nisaba varan altın, gümüş veya başka malı olmasıdır. Nisap çoğu alimlere göre 85 gram altındır. Bazı alimlere göre 96 gramdır. Hatta İmam Hanefi’ye göre 100 gram altındır. 100 gram altını olan veya 100 gram değerinde parası, gümüşü olanlar kurban kesmeyle mükelleftirler.

Hanefi mezhebine göre ailede zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? Evde hane reisinin kurban kesmesi ile zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vecibesi sâkıt olur mu?

Evde bir kişi kurban keserse o diğer fertlere de kafidir. Diğerleri kesmeyle mükellef değildirler. Evdeki bir kişinin kurban kesmesi yeterli oluyor.

Kurban edilecek hayvanlar hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Hayvan kör, sakat, hastalık nedeniyle çok zayıf olmamış olması lazım. Bütün dişleri düşmemiş olması lazım. Kulağı kesilmemiş olması lazım. İmam Şafii’ye göre kulağında en ufak kesik olan hayvan kurban olarak kesilemez. Ama İmam Hanefi’ye göre 3’te biri, diğer alimlere göre yarısı bile kesilmişse kurbanın kesilmesinde sıkıntı yoktur. Dolayısıyla Şafii mezhebine mensup kişiler diğer mezhepleri taklit edebilirler. Kurbanın kulağının yarısı bile kesilmişse Şafii mezhebi mensupları İmam Hanefi’yi taklit ederek kurban kesebilir. Yarısından fazlaysa olmaz. Hayvanın kulağı hiç yoksa o hayvan kurban olarak kesilmez. Lakin doğuştan kulağı küçükse kurban olarak o hayvan kesilebilir. Deli bir hayvan kurban olmaz.

Kesimden önce kusuru tespit edilemeyen bir hayvanın, kurban edildikten sonra hasta olduğunun anlaşılması ve etinin yenilmeyeceğine dair uzmanlarca karar verilmesi hâlinde, kurban şer’an geçerli midir?

Hayır, geçerli değildir. Hastalıklı hayvan kurban olamaz. Eğer nezir ise sahibi o hayvanın yerine başka bir hayvan alıp kesmesi lazım.

İki yaşını bitirmeyen ancak kapak atmış olan sığır cinsi (yani en az iki kalıcı diş çıkarmış olan) büyükbaş hayvanların kurban edilmeleri caiz midir?

Hicri hesabıyla iki senesi bitmişse o kurban olur. Hicriye göre tam iki senesi bitiyor ve o caiz olur. Ne kadar etli de olsa 10-15 günü bile 2 senesine kalmışsa o kurban olamaz.

Kurbanlık hayvanların yaşlarında aranacak olan asgari sınır nedir? Sığırların iki yaşına gelmeden çok irileşmesi hâlinde kurban edilmesi caiz olur mu?

Caiz değildir. Bir hayvan bir tona bile ulaşmışsa ama iki senesini doldurmamışsa kurban olamaz. Ama iki senesi bitmişse ve kusurları yoksa kurban olur. Koyun, keçi ve diğer kurbanlıklarla ilgili yukarda belirtmiştik.

Marketlerin, indirim kartı olanlara bir kurbanın aynı miktardaki hisselerini daha ucuz fiyata satmaları, kesilen kurbana zarar verir mi?

Zarar vermez. İnsan kurban alırken ucuz alıp kesebilir.

Market ve benzeri satıcı kuruluşların henüz mülkiyetinde olmayan hayvanların hisselerini satması caiz midir?

Caiz değildir. Bir insan hayvanı mülkiyetine almadan satamaz. Ancak selam akdiyle olması caizdir.

Sun’î tohumlama yoluyla üretilen hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca var mıdır?

Sakınca yoktur. Herhangi bir yem ile beslenmişseler o kurban olarak kesilebilir.

Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir? Kurbanlık hayvanın kurban edilmeden önce doğurması durumunda ne yapılmalıdır?

Gebe olan hayvanlar İmam Şafii mezhebinde bazı alimler kurban olamaz demiştir. Sebebi gebenin o hayvanı zayıflatmasıdır. Ama bazı alimler kesilebilir demiştir. Çünkü onun da bir et olduğunu ve kesilebileceğini belirtmiştir. Başka mezheplerde zaten kesilir. Kesilmeden önce hayvan doğum yapıyorsa o yavru da kesilmesi lazım. Kesilmesi için gelecek seneye bırakılsa yine olur.

Kurbanlık hayvanların gebeliğinin önlenmesi caiz midir?

Caizdir. Kısırlaştırılmış hayvanların eti daha temizdir. Hayvan kısırlaştırılabilir. Peygamber Efendimizin kestiği koçlar kısırlıymışlar.

Doğuştan boynuzu olmayan veya boynuzları kırık olan ya da doğumdan sonra boynuzları elektrikle köreltilen hayvanlar kurban olarak kesilebilir mi?

Eğer hayvanların boynuzu tam kökünden kesilmese olur. Lakin kökünden kesilirse bir perde var ve o perde giderse olmaz.

Kuyruksuz veya kuyruğu kesik koyunlar kurban edilebilir mi?

İmam Şafii’ye göre olmaz. Kuyruğu kesilmiş olan koyunlar kurban olarak kesilmez. İmam Hanefi, İmam Ahmed, İmam Hambel gibi imamlara göre kuyruğu yarısından fazlası kesilmemişse kurban olur.

Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi?

Kurban edilmesi daha efdaldir. Çünkü kısırlaştırılmış hayvanın eti daha lezzetlidir.

Memeleri kusurlu olan hayvan kurban edilebilir mi?

İmam Şafii’ye göre eğer memeleri sakat ise olmaz. Ama İmam Hanefi ve İmam Ahmed’e göre kurutulmuş ise yapılabilir.

Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir?

Eğer ölüm durumuna gelmese caizdir. Fazla eziyet görmesin diye uyuşturarak hayvanı kesmek caizdir. Ama kesilmese ölecekse o caiz değildir.

Check Also

2024 Kurban Bayramı Mesajı

Hz. İbrahim’den (aleyhisselâm) bize miras kalan ulvi bir ibadet olan ve İslam’ın şiarlarından sayılan Kurban; …