Şeyh Mucir El Hatip’in Katılımıyla Hadis Semineri

Suriye ulemasından Şeyh Mucir El Hatip’in sunumuyla
merkez binamızda muhaddislerin metotları, hadis kitaplarına genel bir bakış ve bazı hadis kitaplarıyla ilgili öne sürülen eleştiriler konulu bir ilmi seminer düzenledi.

Diyarbakır’daki merkez binamızda düzenlenen seminerde, hadis ilminde geçmişten günümüze bir kültür halini alan hadis rivayet halkası oluşturulup İmam Nevevi’nin Peygamber efendimizin hadislerinden derleyip topladığı ‘El Erbaun En Neveviyye’ 40 hadis kitabı okundu.

40 hadisin tek tek okunup şerhinin yapıldığı seminer sonrası katılımcılara Şeyh Mucir El Hatip tarafından bu hadis kitabının icazeti verildi.

Şeyh Mucir El Hatip kimdir?

Muhammed Mucir El Hatip El Hasani. Suriye’nin Şam (Dımaşk) ilinde hicri 1390 miladi 1971 yılında dünyaya gelmiştir. 1993 yılında Hadis-i Şerif Fakültesini bitirmiştir. 2004 yılında Sudan’da bulunan Omdurman İslam Üniversitesi Usul Ed Din Fakültesinde Nebevi Sünnet üzerine yüksek lisans yapmıştır. 2014 yılında Trablus Üniversitesinde doktorasını yapmıştır.

Check Also

Molla Mehmet Ali Altun: Musibetler İlahi Bir İkaz Olarak Algılanmalı

Son yıllarda dünya genelinde yaşanan ve toplu ölümlere neden olan musibetlerin ilahi bir ikaz olduğunu belirten üyemiz Molla Mehmet Ali Altun, toplumun musibetlerden ibret alıp Allah'a yönelmesi gerektiğini söyledi.