Süresiz Nafaka Büyük Bir Haksızlıktır

Boşanma durumunda erkeğin kadına nafaka verme mesuliyetinin de ortadan kalktığını belirten  Genel Başkan Yardımcımız Molla Beşir Şimşek, beşeri kanunlardaki süresiz nafakanın bir zulüm, haksızlık olduğunu söyledi.

 Genel Başkan Yardımcımız Molla Beşir Şimşek, İslam’da süresiz nafakanın olup olmadığıyla ilgili  önemli açıklamalarda bulundu.

İslam’da erkeğin, evlilik süresi boyunca hem kadına hem de çocuklarına nafaka vermekle yükümlü olduğunu ifade eden Şimşek, boşanma durumundaysa bu nafaka hükmünün sona erdiğini vurguladı.

Türkiye’de uygulanan medeni kanununda ise bir aylık evli kaldıktan sonra bile erkeğe boşanmalarına rağmen bir ömür boyu nafaka verme cezasının olduğuna dikkat çeken Şimşek, bunun büyük bir haksızlık olduğunu belirtti.

Süresiz nafakanın İslam’da yerinin olmadığını, bu nafakayı alanların haram işlediğini ifade eden Şimşek, bu nedenle halkı Müslüman olan Türkiye’deki kanunların revize edilip acilen halkın örf ve adetlerine, inancına uygun bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini kaydetti.

“İslam’da nafaka evlilik süresi boyunca söz konusudur”

Memleketin önemli meselelerinden ve önemli mağduriyetlere sebebiyet veren hususlardan birisinin de süresiz nafaka konusu olduğuna işaret eden Şimşek, “İslam’da nafaka var ama nasıl var? Bir insan evlendiği zaman, evlilikle beraber eşine, sonra ise çocuklarına bakmakla, imkanı dahilinde nafakalarını temin etmekle mükelleftir. Ancak bu evlilik süresi boyunca söz konusudur. Bir şekilde kadın, erkek boşandıktan sonra bunların birbirleriyle alakası kalmıyor. Bir alaka kalmadığı için de nafakanın da hükmü yoktur. Artık erkek, kadına herhangi bir şekilde nafaka verme yükümlülüğü yoktur İslam’da.” diye konuştu.

Nafaka konusuyla ilgili İmam Hanefi ile İmam Şafii’nin görüşlerine değinen Şimşek, “İmam Hanefi’ye göre, bir kadın boşandığı zaman bekleme süresi dediğimiz ikinci bir evlilik yapıncaya kadar ki süre zarfında erkek kadına nafaka vermeye devam eder. İmam Şafii’ye göre ise 3 talakla boşanan bir kadına yönelik kesinlikle o andan itibaren nafaka sorumluluğu kalkmış olur. Çünkü aralarında bir alaka kalmamıştır. Böyle bir durumda kadın ailesine döner ve daha önceki gibi nafaka yükümlülüğü tekrar ailesine çeker. Evlendiği adamdan boşanıp bütünüyle yabancılaştığı için erkeğin halen nafaka verme gibi mesuliyeti yoktur.” dedi.

“Süresiz nafaka erkeği mağdur ediyor”

Konuşmasının devamında Şimşek, “Maalesef Türkiye’de uygulanan medeni kanununda bir aylık evli kaldıktan sonra çiftçilerin boşanmalarına rağmen bir ömür boyu bir nafaka verme cezası vardır. Bu büyük bir haksızlıktır. Kadının şer’an hak etmediği bir paradır. Dolayısıyla onun için haramdır ve bu kanun mutlaka değiştirilmesi lazım. Çünkü erkek bu manada mağdur oluyor. Ancak diyelim ki erkek ve kadın anlaştı ve bakmakla yükümlü olan küçük çocuklar anne de kaldı. O zaman baba çocukların nafakasını vermek zorundadır.” ifadelerini kullandı.

“Kanunlarımız halkın örf ve inancına uygun bir hale getirilmeli”

İslam’ın hükmü dışındaki her beşeri hükmün gayri İslami bir hüküm olduğunun altını çizen Şimşek, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla boşanmaların ardından söylediğimiz hususlar dışında bacılarımızın nafaka istemeleri kesinlikle haramdır. Halkı Müslüman olan bir memlekette yaşıyoruz. Dolayısıyla kanunlarımız da buna uygun bir hale getirilmeli diye düşünüyoruz. Yetkililer acilen bu gayri İslami, haram olan böyle bir zulme dur demesi lazım. Müslümanların örfüne, inancına, şerri hukukuna riayet eden bir düzenlemeye gitmesi gerekir. Aksi takdirde yetkililerde mesuldür. Çünkü bu yetki kendilerinden geliyor. Bu zulme göz yuman kim olursa olsun bu haramın ortağıdır. Bir an önce bu garabetin ortadan kaldırılması lazım.”

Check Also

Ramazan orucunun niyeti nasıl olmalıdır, sahur niyetin yerine geçer mi?

Fetva Kurulu “Ramazan orucunun niyeti nasıl olmalıdır, sahur niyetin yerine geçer mi?” sorusuna yanıt verdi. …