TRT KURDİ: Hevdîtina Aliman A 3yemîn Li Diyarbekirê Dest Pê Kir

Check Also

“Nafile Namaz Kılmanın Ehemmiyeti”

Molla Remzi Uçar hocamızın anlatımlarıyla "Nafile Namaz Kılmanın Ehemmiyeti"