ABB’nin Sarfettiği İğrenç Sözler Üzerine

Adana Büyükşehir Belediye Başkanının ümmete rehberlik yapmış, İslama ve Müslümanlara yoğun baskı ve zulümlerin yapıldığı bir çağda İslam âlemine ümit olmuş âlimlere yaptığı hakaret ve edep dışı sözleri büyük saygısızlık olarak görüyoruz.   

Hilafetin kaldırılmasıyla birlikte özelde Kürdistan genelde de Türkiye’de İslam adına hizmet eden âlim, şeyh, cemaat ve hareketler hedef alındı. Yoğun bir baskıya maruz bırakıldı. Sözde millete önderlik yaptığını iddia eden Kemalist devlet yetkilileri halkın inanç ve değerlerini yok sayarak batıla hizmet eden yeni bir nesil inşa etmek için adeta halkımıza savaş açtı. Bu büyük zındıka cereyanın kirli planlarını fark eden, başta Şeyh Said ve İskilipli Atıf Hoca olmak üzere İslam âlimleri bu duruma bir dur dedi… Bu uğurda hiç çekinmeden korkmadan canları feda ettiler. Zalimlerin hesaplarını boşa çıkardılar.

Müslüman halkımızın dünya ve ahret saadetleri için kendi dünyalarını feda eden âlimlerimize yönelik haddi aşan bu sözleri şiddetle kınıyor, Adana Büyükşehir Belediye Başkanını derhal özür dilemeye çağırıyoruz. Başta siyasi partiler olmak üzere İslami Sivil Toplum Kuruluşları ve Cemaatleri, âlimlerine sahip çıkmaya ve gerekli tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. 

ÂLİMLER ve MEDRESELER BİRLİĞİ 

Check Also

Ramazan orucunun niyeti nasıl olmalıdır, sahur niyetin yerine geçer mi?

Fetva Kurulu “Ramazan orucunun niyeti nasıl olmalıdır, sahur niyetin yerine geçer mi?” sorusuna yanıt verdi. …