Aksa Tufanına Destek Basın Açıklaması

Bismillahirrahmanirrahim.

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salat ve selam son peygamber Hz. Muhammed Mustafa’ya, âline, ashabına ve kıyamete kadar onun yolunu sürdürenlerin üzerine olsun.

“Bir kısım insanlar, müminlere: “Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar; aman sakının onlardan!” dediklerinde bu, onların imanlarını artırdı ve: “Allah bize yeter, o ne güzel vekildir!” dediler.” (Âl-i İmran: 3/173).

Siyonist terör şebekesi yıllardır sistematik olarak Filistin halkına katliamlar yağdırıyor. Çoluk-çocuk, kadın-erkek, yaşlı-genç demeden adeta ölüm yağdırıyor. Hiçbir insani ve ahlaki değerlere sahip olmayan bu terör çetesi adeta soykırım uyguluyor. Abluka altında olan Gazze’de 2,5 milyonu aşkın kardeşimiz dünyanın en büyük açık hava hapishanesine alınmış durumdadırlar. Buna karşın aziz Filistinli kardeşlerimiz Mescid-i Aksa’yı, kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzet ve şerefini korumaktadır.

Siyonist terör şebekesi açık bir şekilde, emperyalist güçleri ve iki yüzlü batının da desteğini alarak Filistin halkına karşı savaş suçu işlemekte, sivil halkı vahşice katletmektedir. Kardeşlerimize karşı bir imha faaliyeti yürüttüğünü açıkça dile getiren, her türlü temel ihtiyacın ulaşmasını engelleyen terör şebekesi; elektrik, su ve sağlık gibi halkın en zaruri ihtiyaçlarına dahi saldırarak, hastane, iletişim, yakıt, açlık, susuzluk ve insani yaşamın ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü imkânı yok ederek adeta ölümle karşı karşıya bırakmıştır.

Nerede insanlık, nerede merhamet, nerede sözde insan hakları savunucuları, nerede iki yüzlü batı ve en önemlisi nerede İslam devletleri, nerede Müslüman liderler, nerede ulema, ey İslam ümmeti neredesiniz!?

Siyonist rejim tarafından yıllardır adım adım işgal edilen Filistin’e, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen terör şebekesine dünyayı dar eden kardeşlerinize sahip çıkın. Filistinli gençlerin direnişine sahip çıkın ve mücahitlerin direnişini destekleyin. Siyonist işgalci çetelerin burunlarını yere sürten, korkaklıklarını bir kez daha ortaya çıkaran izzetli mücahitlere sahip çıkın.

Siyonist işgal rejiminin yenilmez denilen ordularının, delinmez denilen demir kubbelerinin, kendilerinden habersiz kuş uçmaz denilen istihbarat örgütlerinin dünyanın gözleri önünde rezil ve zelil olduğu manzaraya yıllardır hasret kalmıştık. “Aksa Tufanı”na, mücahitlerin direnişine, çağın ebabillerine selam olsun!

“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Buhârî, Müslim).

Ey İslam ülkelerinin yöneticileri, ey İslami hareket ve cemaatlerin liderleri, ey İslam âlimleri ve kanaat önderleri, ey kılıç ve merhamet sahibi Hz. Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm) ümmetinin yiğitleri; Siyonist çetelerin bombaları altında günlerdir aç, susuz şekilde mücadele eden kardeşleriniz sizleri bekliyor. Sizden gelecek her türlü desteğe ihtiyaçları var. Bâtılın her bir taifesi birlik olup terör şebekelerine açık ve alenen siyasi, askeri, maddi ve manevi desteğini açıklarken bu bir avuç Müslüman kardeşlerimiz de sizden bu desteği bekliyor. Kimin elinden ne geliyorsa bunu yapmakla sorumludur. Liderler siyasi ve askeri desteklerini bildirmelidir, cesur olup saflarını belli etmelidir. STK’lar, hareket ve cemaatler de bu konuda yapabilecekleri her türlü eylem ve mitinglerle oradaki kardeşlerinin yanlarında olduklarını ortaya koymalıdır. Yardım kuruluşları oraya tıbbi, ayni ve nakdi insani yardım faaliyetlerini sürdürmelidir. Ve ümmeti Muhammed’in fert ve bireyleri de tüm bu organizelere gücünün yettiği kadar destek olmalı ve ruz-i mahşerde rabbine bu amellerini sunabilmek için fedakârlık göstermelidir. Yapılan her türlü insani yardımın oradaki kardeşlerimizin direnişine destek olacağı şuuruyla Allah’ın verdiği rızkı oradaki kardeşlerimizle paylaşmalıyız.

İTTİHADUL ULEMA olarak her türlü imkanımızla ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın ve direnişin yanında olduğumuzu bir kez daha en yüksek sesle haykırıyoruz. Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanındayız ve destekçisiyiz. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız.

İslam’ın mukaddes topraklarından olan, Allah’ın bizzat ayetiyle çevresini bereketli kıldığını ilan ettiği Müslümanların onuru ve namusu mübarek belde Kudüs… O mübarek beldenin muhafızları olan, canlarını, mallarını ve evlatlarını gözlerini kırpmadan ne pahasına olursa olsun veren ve şu saatlerde dahi feda etmeye devam eden şerefli, asil, cesur Filistinli kardeşlerimize de şu mesajımızı iletiyoruz:

“Âlem-i İslam’ın mukaddesatlarına uzanan kirli elleri indirmek için samimiyetle göstermiş olduğunuz gayretinizi görüyor ve şahitlik ediyoruz. Sarfettiğiniz mücadelenizle Müslümanların izzeti, şerefi, onuru ve gururu oldunuz. Her dakika üzerinize atılan mermiler ve bombalara rağmen cesaretinizle bir adım dahi geri atmadınız, buna şahidiz. Siz hesap gününde rabbinize alnı ak bir şekilde çıkacak ve onun vadettiği cennetlere selametle gireceksiniz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, mücahitlerimizi saygı, hürmet ve minnetle selamlıyoruz.”

Diyarbakır ve İstanbul Mitinglerine Davet!

Bu vesileyle ehli vicdan herkesi, Gazze’de bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan vahşete ve soykırıma dur demek, Filistin halkının yalnız olmadığını bütün dünyaya haykırmak ve Siyonist rejimi lanetlemek adına 15 Ekim Pazar günü Saat 13.00’te Diyarbakır İstasyon meydanında ve 14:00’de İstanbul Maltepe Miting Alanında düzenlenecek olan Mitinglere davet ediyoruz.

Check Also

2024 Kurban Bayramı Mesajı

Hz. İbrahim’den (aleyhisselâm) bize miras kalan ulvi bir ibadet olan ve İslam’ın şiarlarından sayılan Kurban; …