“Hak geldi, batıl zail oldu”

Macron’un “İslam Krizdedir” sözü üzerine basın açıklaması:

“De ki: Hak geldi, batıl zail oldu; zaten batıl yok olup gitmeye mahkumdur.”(İsra Sûresi – 81)

İslam insanlar arasındaki kardeşliğin ve barışın sembolüdür. Yüce Allah tarafından Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v)’e inen “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar!” ayetlerinden sonra islam dini insanlar içerisinde yayılmaya başlamış, büyümüş ve tüm dünyada hüküm sürmüştür. Gittiği her yere barışı ve kardeşliği götürmüştür.

Yüzyıllardan beridir tüm dünya halklarını sömüren, gittiği her yere fitne, savaş, kan ve gözyaşı götüren, kadınların ve çocukların canına vahşice kıyan, geçmişten günümüze girdiği heryere insani kriz yaşatan Fransa’nın başındaki macron bu sorgulamayı yapacak en son kişidir.

Batı kültürü belki teknolojide ve fende ileri seviyeye çıkmıştır ama insani değerlerde ve mediniyette hala ortaçağ karanlığını yaşıyor. Kendi dışındaki müslüman ve gayr-i müslim ülkelerinin coğrağrafyalarını işgal, talan ve kendi ulusal çıkarları için sömürmeye devam ediyorlar.

Yüce Allah küfrün ve zulmün çöküşünü 1400 yıl önce yukarıda geçen Ayet-i Kerimeyle bizlere bildirmiş ve her geçen gün çöküşlerine biraz daha şahid oluyoruz.

Bugün 1400 yıldır girdiği heryere huzur, barış ve esenlik götüren islam dini hayatın her alanında ilk günki gibi adalet, medeniyet ve insani erdemliğini korumaya devam ediyor. İnsanların islamın sancağı altında yaşadığı dönemlerde bütün renk, din ve inançlar islam adaletinin güvencesi altına alınmıştır.

İslam dini şu beş temel;

Hayatın Korunması

Dinin Korunması

Aklın Korunması

Neslin Korunması

Mal ve Mülkün Korunması

Prensiple insanlığın günümüzde dahi ulaşamadığı bir medeniyet inşa etmiştir.

Bugün batının sömürdüğü tüm insanlık İslam dininin medeniyet ve adaletine muhtaçtır.

İTTİHADUL ULEMA

Check Also

7’nci Alimler Buluşması Sonuç Bildirgesi

Ümmetin dirilişi, insanlığın medeniyetle yeniden buluşması, Müslümanların ve bütün dünyanın hürriyet, refah ve saadeti için ilme yönelmek, Rabbanî âlimler yetiştirmek; bu hedef doğrultusunda ilmi müfredatı hem fikrî ve ilmî sahada hem teknolojik gelişmeleri takip yönünden güncellemek zorundayız.