KADİR GECESİ MESAJI

Kadir gecesi münasebetiyle birliğimiz tarafından mesaj yayınlandı.

Açıklamanın tam metni;

““Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir Suresi 1-5)

Kaiatın yaratıcısı ve sahibinin insanlığın dünya ve ahiret selameti için gönderdiği Kur’an-ı Hakim, ramazan ayında rabbimizin lutfuyla inzal edilmiştir. Bin aydan hayırlı olan kadir gecesine bu kıymeti veren Kelamullah’ın bizzat kendi değeri takdir edilemeyecek derecededir. Zira rahmeti ile herşeyi kuşatan Allah (c.c) Kur’an’ı insanlığa adalet, barış, esenlik ve güzel ahlak getirmesi için göndermiştir.

Allah Kur’an’a gönlünü açan ve onu klavuz edineni yüceltir, Kur’an’dan yüz çeviren ve ona arkasını döneni ise alçaltır.

Bu Kadir gecesinde müslümanları imanını yenilemesine ve pekiştirmesine, ehli inkarı da Kur’an’ın yüce mesajına kulak vermesine davet ediyoruz.

Bu münasebetle bütün ehl-i imanın kadir gecesini tebrik ediyor, bu gecenin sevgi, kardeşlik ve ümmet bilincine, işgal altında bulunan Mescid-i Aksamızın  kurtuluşuna ve Allah’ın habli olan Kur’an’a bütün müslümanların yapışmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyoruz.”

Check Also

7’nci Alimler Buluşması Sonuç Bildirgesi

Ümmetin dirilişi, insanlığın medeniyetle yeniden buluşması, Müslümanların ve bütün dünyanın hürriyet, refah ve saadeti için ilme yönelmek, Rabbanî âlimler yetiştirmek; bu hedef doğrultusunda ilmi müfredatı hem fikrî ve ilmî sahada hem teknolojik gelişmeleri takip yönünden güncellemek zorundayız.