Efendimize Yapılan Karikatürlü Hakaret Üzerine

Müslümanların en önemli mukaddesatı olan Sevgili Peygamberimize yönelik iğrenç hakaretlere her defasında bir yenisi daha ekleniyor. Küffar arasında âdete nöbet hali alan bu sözlü ve fiili saldırıların bu defaki temsilci Müslümanın Kürdistan halkının sözde temsilciliğini iddia eden azgın güruh oldu. Daha öncesinde de Efendimizin kıymetli zevcesi Aişe validemiz üzerinden iki cihan serverine karikatürlerle hakaretlerde bulunan söz konusu aynı zihniyete yeterli tepki verilmemiş olacak ki yeniden aynı edepsizlik ve ahlaksızlığa yeltenme cüretinde bulundular.  
Allah (cc)’un kendi kitabından sonra müminler için şer’î delil olarak gösterdiği, Efendimizin kendi heva ve hevesiyle konuşmadığı, ancak Allah’tan kendisine aktarılan vahiyle hitapta bulunduğu ayetiyle desteklediği hadis-i şeriflere de hakaret eden islam, örf, adet ve kültür düşmanlarının bu halkın dini değerlerini hiçe sayarak hakaretlerde bulunması asla kabul edilir bir durum olmamalıdır. Gerekli tüm tepkiler derhal gösterilmelidir. Kadınlar, Sevgili Peygamberimizle şeref ve izzet buldu. Toplum içerisinde hak ettikleri konuma getirildi. Ahiretin anahtarı olabilecek seviyeye yükseltildi. İslam dini, kadınları cahiliyenin karanlığından kurtarmak için bir gün değil her gün mücadele etti. Kadın hakları üzerinden Müslümanlara hakaret eden; sözde aydın müsveddeleri nasıl bir zillet ve cehalet içerisinde olduklarını anlamak için islam tarihine bir baksınlar. Baksınlar ki görsünler; kadının islamla nasıl değer bulduğunu… Baksınlar ki görsünler; aynı zihniyeti yaşayan atalarının kendi halklarına edepsizlik ve hayâsızlıktan başka hiçbir şey bırakmadıklarını… Âlimler ve Medreseler Birliği olarak; Peygamberi kendi nefsinden daha değerli ve üstün gören Müslüman halkımızı tepki göstermeye çağırıyoruz. Göstereceğimiz tepkiler Peygamberimize sadakatimizin ispatı olacaktır. Müslümanların bu zalimlere göstereceği en büyük tepki, peygamberini iyi tanıyan ve onun sünnetine bağlanan bir nesil yetiştirmek olacaktır. Bu ve daha önceki karikatürleri çizen kalem sahiplerine diyoruz ki Ebu Leheb’in kuruyan elleri size uzak değil. Peygamberimize hakaret edenleri bu dünyada da ahirette de elem verici bir azap bekliyor.

Şüphesiz Allah ve Resulüne eziyet verenlere, Allah dünya ve ahirette lânet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. (Ahzap 57)

Âlimler ve Medreseler Birliği Genel Sekreteri Muhammed ÖZER 

Check Also

İ’tikaf Sünneti İhya Edilmeli

Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş sünnetler arasında yer alan itikâf sünnetinin mutlaka ihya edilmesi gerektiğini belirten …