Misyonumuz

Faydalı ilim, salih amel, güçlü irade, mu’tedil fikir, yüce ahlak ile donanmış, ilim ile vakıayı birleştiren, ufku açık, toplumla iç içe olan nesillerin inşasını hedefliyoruz.