4’üncü Âlimler Buluşması SONUÇ BİLDİRGESİ’yle Son Buldu

Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki âlimlerin katılımıyla gerçekleşen 4’üncü Âlimler Buluşmasının sonuç bildirgesi okundu. Bildirgede İslam ülkelerinin yönetici ve alimlerine önemli çağrılarda bulunuldu.

Birliğimiz tarafından Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki âlimlerin katılımıyla Diyarbakır’da gerçekleşen 4’üncü Âlimler Buluşması sona erdi.

2 gün 3 oturum şeklinde gerçekleşen buluşmanın ardından sonuç bildirgesi okundu.

Sonuç bildirgesinin tamamı şöyle:

 Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Hazreti Muhammed Mustafa’ya, ehli beytine, ashabına ve onların yolunu sürdüren tüm müminlere salat ve selam olsun.

19-20 Ekim 2019 (20-21 Safer 1441) tarihinde gerçekleştirdiğimiz 4. Alimler Toplantımız Allah Azze ve Celle’nin inayetiyle başarıyla tamamlanmıştır. Değerli alimler, önemli şahsiyetler katılım sağladılar. Tebliğlerin sunulmasından ve bunlarla ilgili mülahazalardan sonra aşağıdaki maddeler üzerinde mutabık kalınmıştır:

Adalet temelinde çözülmeyen sorunlar emperyalistlerin ümmet coğrafyasına yerleşmelerine zemin hazırlıyor

 • 1- İslam ülkelerinde yaşayan halkların mevcut sorunlarının adalet temelinde çözülememesi nedeniyle sorunlar büyümekte, emperyalistlerin ümmet coğrafyasına yerleşmelerine, aramızdaki ihtilaflardan yararlanarak Müslümanların kanlarını akıtmalarına ve zenginliklerimizi talan etmelerine zemin hazırlamaktadır.

İslam ülkelerinin yöneticileri halkın maslahatını gözetsin

 • 2-İslam ülkelerinin yöneticilerine Allah’ın emir ve nehiylerine riayet edip halklarının maslahatını gözeterek kararlarında dış güçlerin etkisinde kalmadan bağımsız davranmaları çağrısında bulunuyoruz.

Alimler topluma rehberlik etmeli

 • 3-Alimlerin görevi Asr-ı Saadet’te olduğu gibi Allah Teala’nın emirlerine ve Resul-i Ekrem’in sünnetine tutunarak hayatın muhtelif alanlarında topluma rehberlik etmek ve sorunların çözümünde etkin bir katkı sunmaktır.

Alimler ve medreseler sorumluluk üstlenmeli

 • 4-İslam medeniyetinin yeniden eski ihtişamlı günlerine dönmesi için alimler ve medreseler sorumluluk üstlenmeli ve bu konuda projeler üretmelidirler.

Vasat bir toplum için alimler gayret göstermeli

 • 5-Toplumun uçlara savrulmaması ve hem inanç olarak hem amel olarak vasat çizgide kalması için alimler gayret göstermeli; fer’i meselelerdeki tartışmalarla toplumu ayrıştırmamalı bilakis toplumsal barışın tesisinde öncü olmalıdırlar.

Kadın ve aile ifsadına karşı durulmalı

 • 6-Müslüman halkların en önemli ayırıcı vasfı aile dayanışmasıdır. Bundan dolayı ümmetin alimlerine kararlı ve azimli çalışmalarla İslam toplumunun ifsadına özellikle de kadın ve gençlerin ifsadına karşı durmaları çağrısında bulunuyoruz. Alimler, medreselerle beraber gençlerle buluşmalı, beklentilerini karşılamalı ve güçleri nispetinde sorunlarını çözmelidirler.

Medreselerde yeni bir eğitim sistemi oluşturulmalıdır

 • 7-Medreselerimizin geleneksel yapısı ihmal edilmeden ama günümüz insanının ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak topluma önderlik edecek bir nesil yetiştirmeye elverişli yeni bir eğitim sistemi oluşturulmalıdır. Bunun için bir komisyon kurulmalıdır.

Kadınların eğitimi ertelenmemeli

 • 8-Kadınlar, ümmetin önemli parçasını oluşturmaktadırlar. Onların eğitimi, yetiştirilmesi, değerlerinin takdir edilmesi ve Allah Teala’nın onlara verdiği konuma yerleştirilmeleri ertelenemeyecek zorunlu bir vecibedir.

Çocuklar küçük yaşta okumaya ve medreseye yönlendirilmeli

 • 9-Çocuklar küçük yaşta okumaya ve medreseye yönlendirilmeli ve onlar için yaşlarına uygun bir eğitim modeli oluşturulmalıdır. İslami ilimlerin bitirilmesinden sonra öğrenciler ilgilerine ve kabiliyetlerine uygun ihtisas alanlarına yönlendirilmeli ve bu alanlarda uzmanlaşmaları sağlanmalıdır. Bu hedefe ulaşmaları için de onlara lazım olan araç ve imkanlar hazırlanmalıdır.

Yeni iletişim araçlarından istifade edilmeli

 • 10-Yeni iletişim araçları, yaşadığımız çağın zaruri ihtiyaçları haline gelmiştir. Bu sebeple alimler ve medreseler ilgili araçlardan gerektiği şekilde istifade etmelidirler. Bu istifade sağlanırken zararlarından da korunulmalıdır.

İslami davete özel bir önem gösterilmeli

 • 11-İslam’a davet görevi zorunlu dini bir vecibedir. Bu sebeple alimlerin ve medreselerin bu göreve özel bir önem göstermelidirler. Bununla beraber bu davet görevi basiret, hikmet ve güzel öğütlerle yapılmalı ve Allah Teala’nın emir buyurduğu gibi bu alandaki mücadele en güzel şekilde yapılmalıdır.

Gençlerin batıya göç etmesini önüne geçilmeli

 • 12-İslam dünyasında yaşanan savaşların yanı sıra adaletsizlik, ekonomik yetersizlik ve mahrum edici bir haksızlık sebebiyle gençlerimiz batıya göç etmektedirler. Ülkelerimizde toplumsal barışı tesis ederek, zulmü ortadan kaldırarak ve gençlere iş imkanları oluşturarak herkesi bu göçün önüne geçmek için mücadeleye çağırıyoruz. Bu mücadele verilmeli ki gençlerimizin batı düşüncesine kaymaları engellenip fikren sapmaları önlenmiş olsun.

Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Program Genel Başkanımız ve Alimler Buluşması Komisyonu Genel Sekreteri Molla Beşir Şimşek’in Teşekkür Konuşmasıyla son buldu.

Check Also

2024-2025 Yılı Medrese Kayıtlarımız Başladı

https://youtu.be/6dARMSNeJ54 2023-2024 eğitim öğretim yılı faaliyet döneminin sona yaklaştığı bu günlerde yarıyıl tatili ve sonrasında …