8’inci Âlimler Buluşması Başladı

 Bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz Âlimler Buluşması, “İslami Uyanışa Rehberlik Etme” temasıyla başladı.

İTTİHAD ULEMA olarak her yıl İslam coğrafyasından âlim, akademisyen, siyasetçi, STK temsilcileri ve kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlediğimiz Alimler Buluşması’nın sekizincisini düzenliyoruz

Bu yıl “İslami Uyanışa Rehberlik Etme” temasının öne çıktığı buluşma, Diyarbakır’daki Genel Merkezimizde düzenleniyoruz

Âlimler Buluşması’nın amacı ve ele alınacak temel konular

Buluşmalardaki temel amacımız Kürt coğrafyası başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki ulemayı ortak noktalarda bir araya getirmek; İslam âleminde bulunan mevcut problemlere çözüm üretmek ve kalkınmasında öncü rol oynamaktır.

Geçen yılki buluşmada bazı âlimlerin dikkat çektiği meseleler, tertip komitesi tarafından yapılan istişareler neticesinde bu yıl işlenecek konular olarak belirlendi. Bu bağlamda özellikle aileyi korumak, kavmiyetçilik ve Kürt meselesi, gençlerle iletişim, fıtrata ve insanlık değerlerine yapılan müdahaleler, batı kültürü tesirinde kadının yaşadığı problemler vb. konuların yanı sıra toplumsal meselelerde ulemanın rolü, İslami uyanışa rehberlik etmede ulemanın rolü, Selahaddin Eyyubi ve Kudüs gibi bazı önemli konularda âlimler görüşlerini ve yapılması gerekenleri ele alacak, fikirlerini sunacak ve netice itibarıyla hazırlanacak sonuç bildirgesiyle bu çözümleri kamuoyuyla paylaşacaktır.

Program akışı

Bugün ve yarın olmak üzere 2 gün sürecek olan buluşma Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı, açılış konuşmaları ve sinevizyon ile devam edecek.

Ardından Suat Yaşasın Hoca’nın moderatörlüğünü yapacağı birinci oturuma geçilecek.

Birinci oturum

Birinci oturumda; Prof. Dr. Ali Karadaği “Selahaddin Eyyubi’nin İlme ve Alimlere Verdiği Önem ve İnşa Ettiği Kurumlar”, Dr. Nevvaf Tekruri “Selahaddin Eyyubi ve Toplumun Islahı (Kudüs’ü Kurtarmaya Doğru Toplumsal Faaliyetleri)”, Prof. Dr. Ferset Meri “Selahaddin ve Kudüs Müdafaası” konulu birer konuşma yapacak.

İkinci oturum

Daha sonra Prof. Dr. Davud Işıkdoğan’ın moderatörlüğünü yapacağı ikinci oturuma geçilecek. İkinci oturumda; Ali Bapir “Toplumsal Gidişatı Belirleyen Meselelerde Ulemanın Rolündeki Gerilemenin Sebepleri”, Mustafa Hatemi “İslami Uyanışı Yönlendirmede Ulema ve Medreselerin Rolü”, Dr. Ali Bulaç “Toplumsal Değişimler ve Bilimsel Gelişmelere Uyum Sağlamada Ulemanın Rolü” başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.

Birinci gün bu iki oturumundan ardından katılımcıların söz alarak fikirlerini beyan ettiği “Mülahazalar” kısmıyla sona erecek.

 8’inci Âlimler Buluşması’nın ikinci gününde üçüncü ve dördüncü oturumlarla devam edecek.

Oturumlardan önce Dr. Şerafettin Mahmud, “Sebepler, Sonuçlar ve İbretler Işığında Kevni (Doğal) Afetler” konulu bir konuşma yapacak.

Üçüncü oturum

Ardından başlayacak üçüncü oturum Prof. Dr. Zahir Ertekin başkanlığında yapılacak. Üçüncü oturumda; Prof. Dr. Imad Muhammed Kerîm “Kavmiyetçilik, Ulusal Aidiyet ve Kürt meselesi”, Dr. Şemsettin Kırış “Müslüman Aileyi Korumak, Toplumun Teminatıdır”, Dr. Yasin Hasan “Cinsiyet, Fitrata Müdahale ve İnsanlık Değerlerine Yönelik Tehlikeler”, Prof. Dr. Abdullah Tümsek, “Gençlerle Dini İletişimde İrşad Metotları” konulu sunumlar gerçekleştirecek.

Dördüncü oturum

Dördünce oturum ise Doç. Dr. Hêmin Ömer Ahmed moderatörlüğünde yapılacak. Bu oturumda; Dr. Tal’at Fehmi “Batı Kültürü Tesirinde Kadının Yaşadığı Problemler”, Dr. Abdulkadir Turan “İbrahim bin Hasan el-Gorani ve İslam Aleminin İhyasına Katkısı”, Mela Mustafa Arvási “Ümmetin Bileşenlerini Birbirine Yakınlaştırmada Ulema ve İlmi Müesseselerin Rolü” konulu birer konuşma yapacak.

Her oturum sonunda isteyen katılımcılar, “Mülahazalar” bölümünde fikirlerini beyan edecek.

8’inci Âlimler Buluşması, okunacak sonuç bildirgesi ile nihayete erecek.

Check Also

Medrese Öğrencilerinden Gazze’ye Anlamlı Destek

İTTİHADUL ULEMA olarak Diyarbakır İlim İrfan Medresesinde eğitim gören bayan öğrencilerimiz, “Harçlığımız Gazze’ye” sloganıyla başlattıkları …