Abdülkerim Zeydan’ın Vefatı Üzerine

“İnna Lillah ve İnna İleyhi Raciûn”
Asrımızın büyük âlimlerinden olan, Yemen İman Üniversitesi İslam Hukuk’u Araştırma Komisyonu Meclisi Üyesi Abdülkerim Zeydan’ın dâr-ı bekâya irtihal etmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Şüphesiz ki bu değerli alimin vefatı İslam ümmeti ve özellikle ilim talebeleri için büyük bir kayıp olmuştur.

Bu büyük şahsiyet, İlim ehli, davetçi ve eğitmen olan örnek bir şahsiyetti. Asrımızın en büyük Usul El-fıkıh âlimi olarak kabul edilen merhumun, Usul, Davet, Fıkıh ve daha birçok alanda telif etmiş olduğu eserler, İslam Ümmetinin sürekli istifade edeceği önemli kaynaklar olacaklardır.

97 yıllık ömrünü İslami ilimleri okuyup, okutmakla geçiren merhuma, Cenab-ı Rahim’den af ve mağfiret diler, bu acı günde ailesine, yakınlarına, dostlarına, dünyadaki bütün ilim talebelerine ve İslam alemine sabr-ı cemil niyaz ederiz. 
Alimler ve Medreseler Birliği

Check Also

7’nci Alimler Buluşması Sonuç Bildirgesi

Ümmetin dirilişi, insanlığın medeniyetle yeniden buluşması, Müslümanların ve bütün dünyanın hürriyet, refah ve saadeti için ilme yönelmek, Rabbanî âlimler yetiştirmek; bu hedef doğrultusunda ilmi müfredatı hem fikrî ve ilmî sahada hem teknolojik gelişmeleri takip yönünden güncellemek zorundayız.