Birliğimizin Ramazan Tavsiyeleri

“Ey iman edenler! Kötülüklerden korunasınız diye sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç, size de farz kılındı.” (Bakara: 183)

“Ramazan ayı öyle bir aydır ki, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an, onda indirilmiştir.” (Bakara: 185) ayetleriyle başlayan mesajda, “Ramazan’ı diğer aylardan değerli kılan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin onda olması ve Hakeza Kadir gecesini de değerli kılan Kutsal kitabımız Kur’an’ı Mübin’in onda indirilmiş olmasıdır. Ramazan ayı insanları kurtuluş yoluna götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur’an’ın indiği aydır” denildi.

“Kur’an okumak ayrı bir ibadettir” 

Kur’an’ın, Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderildiği belirtilen mesajda, şu ifadelere yer verildi: Kur’an Müslümanların hayat kitabıdır. Kur’an okumak ayrı bir ibadettir. Peygamberimiz (s.a.v), Allah’ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur’an’ı çok okumayı teşvik etmiştir.

Müslümanlar, ramazan ayında Kur’an okumaya her zamankinden çok daha özen göstermelidirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur’an’dan bir cüz okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğinde ise Kur’an’ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi’nin “Bin aydan daha hayırlı” olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır” (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

“Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır” 

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur’an’da “…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun” (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah’ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.”

Büyük ecir ve sevaplarla dolu olan ramazan ayına girerken, bu aydan azami derecede faydalanmaya gayret gösterilmesi gerektiği vurgulanan Ramazan mesajında, şu tavsiyelerde bulunuldu:

1- Bu ayda nazil olmaya başlayan Kuran-ı Kerimi bilmiyorsak öğrenelim. Tecvitli okumasını bilmeyenimiz tecvidi öğrenmeye gayret göstersin. Camilerde veya evlerde okunan mukabeleye katılalım.


2- Kardeşlik bağlarımızı geliştirmek için komşu, akraba ve dostlarımıza iftar yemeği verelim, davet edildiğimizde iftar yemeklerine katılalım.


3- Akraba, hasta, yaşlı, dost ve daha önce ilişkide olduğumuz kişilerin ziyaretine özen gösterelim.


4- Sevapların yüzlerce kat fazlasıyla karşılığının verildiği bu mübarek ayda ibadetlerimizi arttıralım. Bu çerçevede teheccüd namazına da özen gösterelim. Zaten sahura kalkıyoruz, sahura kalkmışken teheccüdü de rahatlıkla kılabiliriz. Bu şekilde teheccüdü Ramazan sonrası için de bir alışkanlık haline getirelim.


5- İbadetlerin sevabı diğer aylara göre çok daha fazla olduğunu göz önünde bulundurarak varsa zekatımızı da bu ayda verelim ve bundan sonraki yıllar için de zekatımızı vermeyi bu aya denk getirelim.


6- Çocuklarımızı da unutmayalım, ibadete alıştıralım, kendimizle beraber camiye getirelim, oruç tutmasalar da sahur bereketi ve alışkanlığı için sahura kaldıralım, Kuran okutalım.


7- Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu ayda sadaka vermede esen rüzgar gibi olduğunu düşünerek ve bu konudaki ayet ve hadisleri de göz önünde bulundurarak sadaka vermede cömert olalım. “Sadakaya muhtaç olan zaten benim, sadaka verecek bir şeyim yok” demeyelim, yarım hurma ile bile olsa bu büyük ibadetten mahrum kalmayalım. Ramazan ayında, kimsesizlere, fakirlere, yoksullara, komşulara, hayır kurumlarına yardımda bulunmak; onlara şefkat ve merhamet göstermek, her zaman olduğu gibi imanımızın gereğidir. Peygamberimiz (s.a.v.), her zaman muhtaçları gözetir, kimseyi eli boş çevirmezdi. Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Fukarayı arayınız, görüp gözetiniz. Siz ancak fakirleriniz sayesinde yardım görür ve rızıklanırsınız.”


8- Bu ayın Kuran ayı olması hasebiyle bu ayda kısa bir tefsir okuyalım. Zaman elverirse bitirebileceğimiz bir siyer kitabı okuyalım.


9- Bu ayda ehil olanlarımız toplumu irşad için daha fazla gayret göstermeli, bu çerçevede varsa programlarını biraz daha hızlandırmalı; yoksa program yapmalı.


10- Ramazan ayı içerisinde ama hangi günde olduğu bilinmeyen ve Yüce Allah tarafından gizlenen bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesin bütün Ramazan ayı içinde arayalım, her geceyi kadir gecesiymiş gibi değerlendirelim. Son on geceyi, bunların da tekli gecelerini daha fazla değerlendirelim. Rabbimizden temennimiz odur ki kadir gecesini bu şekilde isabet etmiş olalım.


11- Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam’ın bu ayda itikâfa önem verdiğini de düşünerek kısa süreliğine de olsa bu ayda itikaf ibadetinden kendimizi mahrum bırakmayalım, itikafta kendimiz ve dünya Müslümanları için dua edelim.


12- Dilimizi korumaya gayret gösterelim, mübtelası olduğumuz gıybetten uzak durmaya çalışalım, dili zikre alıştıralım ve bu durumun ramazanda sonra da devam etmesine özen gösterelim. Ramazan ayına girerken; Dinimiz İslâm’ın haram kıldığı kin, haset, dedikodu, yalan, bühtan, iftira, gıybet, nefret gibi kötü huylardan vazgeçmeliyiz. Dünya ve ahiretimiz için faydası olmayan her türlü davranışlardan uzak olmalıyız.

13- İşgal, sömürü ve zulüm altındaki İslam coğrafyasının kurtuluşu, İslam ümmetinin parçalanmışlıktan kurtulup birleşmesi ve İslam’ın yeryüzüne hâkimiyeti için her fırsatta dua edelim. Duaların icabet zamanlarını özellikle gözetelim.


Alimler ve Medreseler Birliği

Check Also

Ramazan orucunun niyeti nasıl olmalıdır, sahur niyetin yerine geçer mi?

Fetva Kurulu “Ramazan orucunun niyeti nasıl olmalıdır, sahur niyetin yerine geçer mi?” sorusuna yanıt verdi. …