DUA, İSTİĞFAR VE GIYABİ CENAZE NAMAZINA DAVET

Bismillah

“And olsun biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele!” (Bakara 155).

Deprem ve benzeri doğal afetler, Allah Teala’nın kürre-i arz için tayin ettiği kanunlar çerçevesinde meydana gelmektedir. Bununla birlikte Rabbimiz, her işte olduğu gibi bu tabiat olaylarını da sebeplere bağlamıştır. Burada insana düşen görev, gereken tedbiri aldıktan sonra Allah’a tevekkül etmektir. Her ne kadar tedbir takdirin önüne geçmiyor olsa da insana düşen tedbirdir, takdir Allah’ın işidir.

Bu imtihan dünyasında yapılan her işin hesabının sorulacağı ve Allah (cc) katında zerre kadar iyiliğin de kötülüğün de karşılığının olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini hiçbir zaman unutmamak gerekir. Yaşadığımız bu süreçte yıkılan binalarda ihmali olan herkesin sorumlu olduğunu, inşaatından, izin ve denetimlerine kadar her bir süreçte işi ehlinin yapması ve yaptığı işi sağlam yapması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz.

Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi bu dünya imtihan yurdudur ve başımıza gelen hiçbir olay bu imtihandan bağımsız değildir. Bundan dolayı Müslümanlar olarak işe tek yönlü ve sadece maddi açıdan bakılmaması gerektiğinin bilincinde olmalı, “O’nun bilgisi dışında bir yaprak dahi düşmez” (En’am 59) ayeti gereğince (her ne kadar maddi sebepler olsa da) her şeyin Allah’ın (cc) irade ve kudreti dahilinde olduğunun şuurunda olunmalıdır. Başa gelenleri tek taraflı ve sadece maddi sebeplere dayandırmak gaflettir.

Allah (cc) geçmiş kavimlerle ilgili Kur’an’da birçok tabloyu gözler önüne serip bizleri uyarmakta, bunlara bakarak ibret almamızı istemektedir. Bu bağlamda Hz. Yunus’un (as) kavmi olan Ninova halkının tevbesi bir numune-i imtisaldir. Müslümanlar olarak başa gelen her fenalığın insanın kendi nefsinden olduğunu (Nisa 79) göz önünde bulundurup bela ve musibetlerle karşılaşıldığında, bunu bir ikaz olarak kabul edip dersler çıkarmalı ve kulluk vazifesinin ne derecede yerine getirildiğinin muhasebesi yapılmalıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah’a (cc) yönelip tevbe ve istiğfar etmeli, kendimize, ailemize, toplumumuza ve tüm Müslümanlara dua edilmelidir. Yapılan hata ve günahlar terk edilmeli, hakkı geçen insanlardan helallik dilenmelidir.

Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren toplumun her kesiminden duyarlı insanların seferber olup yardıma koşması ve kenetlenip dayanışması takdire şayandır. Müslüman halkın birbirlerine karşı bu merhameti, Allah’ın da rahmetini celp edecektir. Bu yardım ve dayanışma ruhunun devam etmesi gerektiğini özellikle vurgulamak isteriz.

Bu vesileyle Türkiye’deki her kesimden Müslüman halkımızı toplu halde tevbe, istiğfar, dua ve gıyabi cenaze namazı kılmaya davet ediyoruz.

İTTİHADUL ULEMA – PEYGAMBER SEVDALILARI

Check Also

2024-2025 Yılı Medrese Kayıtlarımız Başladı

https://youtu.be/6dARMSNeJ54 2023-2024 eğitim öğretim yılı faaliyet döneminin sona yaklaştığı bu günlerde yarıyıl tatili ve sonrasında …