TRTKURDİ : Alim û miderisên Kurd ji bo misilmanan ji xewa tarî şiyar bikin, li Diyarbekirê kom bûn.

Check Also

“Nafile Namaz Kılmanın Ehemmiyeti”

Molla Remzi Uçar hocamızın anlatımlarıyla "Nafile Namaz Kılmanın Ehemmiyeti"